Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Ikke ret mange lokalpolitikere i dagens Danmark sidder og tripper på stolene til byrådsmøderne, fordi de skal nå hjem, læse historier og putte deres små poder.

Men den situation risikerer Rune Robert Friis at komme i, hvis han bliver valgt for Socialdemokratiet den 16. november.

Mens en stor del af det nuværende byråds medlemmer i Haderslev har børnebørn, er Rune Robert Friis far til et barn i børnehavealderen og et i skolealderen.

Den 36-årige folkeskolelærer er sammen med sin kone Nina – ligeledes lærer – forælder til Ranja på otte og Viljer på fem år.

Men også på anden måde er han sporet ind på børnenes verden, for oven i sin læreruddannelse fra Haderslev Statsseminarium, er han akademisk kandidat i pædagogisk filosofi med titlen cand. pæd. phil. Til daglig arbejder han som praksisvejleder i Haderslev Kommunes folkeskoler.

En ting er dog et spændende job og en akademisk kandidatgrad med fokus på børn og familier. Noget andet er livserfaringer, oplevet på egen krop.

Også her melder Rune Robert Friis sig på den lokalpolitiske scene med en baggrund, der adskiller sig markant fra de fleste andres.

Han er vokset op i en familie som ældst af fire børn i Sydbyen i Haderslev, hvor hans forældre samtidig havde overskud til også at være plejeforældre.

Derfor har den socialdemokratiske byrådskandidat i løbet af sin opvækst haft andre fem søskende – fire plejesøstre og en plejebror. Dog ikke alle fem plejesøskende samtidig. Men Rune Robert Friis konstaterer i dag, at nærheden - også til hans ikke-biologiske søskende - har betydet meget for ham.

Rune Robert Friis beskåret

- Jeg elsker dem, og de har hver på deres måde været en stor inspiration for mig. Selvom vi nu alle er blevet voksne, følger jeg dem stadig, siger han og tilføjer:

- Mine plejesøskende har blandt andet lært mig, at livet for børn kan være en balance mellem behov for omsorg og hjælp på den ene side. Og så på den anden side nødvendigheden af at tage ansvar for eget liv, samtidig med at man skal finde sig selv i en opvækst, der ikke er ideel. Det er en stor udfordring.

Hans egen opvækst betegner han til gengæld som ideel. Ikke mindst fordi han har bragt et socialt værdisæt og tankegods med sig fra hjemmet, hvor moderen var dagplejemor og faderen var senior-delingsfører hos Civilforsvaret, inden de blev plejeforældre. Omsorg for hinanden og andre har været et af de centrale omdrejningspunkter i Friis-familien.

Omsorgen bringer Rune Friis stadig med sig. Den er solidt placeret i hans rygsæk af erfaringer, der tæller seks år sammen med hustruen Nina på Nørrebro i København. I den periode arbejdede han med uddannelse i Amnesty International. Samtidig tog han sin kandidatgrad på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Arvegodset fra hjemmet i Sydbyen bragte han naturligvis med sig, da han og familien rykkede tilbage til Haderslev til hus, have og ro i Neder Åstrup. Men ikke mere ro, end at han ved flere lejligheder har optrådt som aktivist og bestyrelsesformand for at forfægte sine synspunkter. Blandt andet som arrangør af forældrenes aktion i Damparken for minimumsnormeringer i 2019 og som formand for Børneunivers Nord i perioden 22018-2020.

Og nu er det så, at han vil være børnenes stemme i Haderslev Byråd. Hvis han bliver valgt. Faktisk opstillede han også i 2017. Dengang som nummer to på Enhedslistens kandidatliste. Men han trak sig, inden det blev alvor med valgkampen. Årsag: Hensynet til familien.

- Denne gang har jeg skaffet mig både tid og aftaler med familie og en vennekreds, hvor vi hjælper hinanden med at drage omsorg for hinanden og vores børn i en travl hverdag, forklarer Rune Robert Friis, der som ung befandt sig endnu længere ude på venstrefløjen:

- Igennem mit politiske arbejde er jeg blevet mere og mere bevidst om, at min motivation ligger i at have indflydelse på at finde praktiske løsninger og kompromiser på tværs af politiske forskelle. Da først den erkendelse stod mig helt klar, vidste jeg, at det er som en del af den socialdemokratiske bevægelse, at jeg bedst kan være med til at styrke omsorg og fællesskab i vores samfund.

Rune Robert Friis Haderslev fra dammen

rodrose hvidkant150