Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Ni år gammel. Forældrene bliver skilt. Moderen flytter fra Næstved til Lolland. Sammen med Bent og tre søstre. Her får børnene en ny far. En stedfar. Og vokser op i Halsted nær Nakskov i en familie med sociale udfordringer.   

- Vi var i socialgruppe 5. Ingen tvivl om det, konstaterer Bent Vedsted Rønne, arkiv og museumschef i Haderslev Kommune.

Socialgruppe 5 er betegnelsen for den gruppe af mennesker, der er uden uddannelse og ofte rammes af arbejdsløshed, helbredsproblemer og alkoholmisbrug. Det hele var tilfældet i familien Rønne.

- Men den slags familier var typiske for Lolland i i 1970’erne, hvor arbejdsløsheden blandt ufaglærte var meget stor. Der var ikke store muligheder for et normalt familieliv, forklarer den 56-årige socialdemokrat, der har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2017 og genopstiller til kommunalvalget 2021.

Bent Vedsted Rønnes mor arbejdede som rengøringskone og syerske. Hun døde som 54-årig efter en årrække som førtidspensionist. Hans stedfar havde lejlighedsvis arbejde i skoven på et gods, men endte også som førtidspensionist med en ødelagt ryg.

Trods en problemfyldt opvækst, lykkedes det alligevel Bent Vedsted Rønne og hans tre søstre at bryde den sociale arv. Alle fire fik en uddannelse. Bent Vedsted endda som akademiker. Søstrene arbejder i dag som henholdsvis socialrådgiver, teknisktegner og kontorassistent. Og Bent Vedsted Rønne altså som arkiv- og museumschef og med en uddannelse som cand. phil. i Folkloristik som baggrund.

- Det var jo ikke skidt alt det, vi oplevede i vores opvækst. Vi fik også gode ting med i rygsækken, fastslår han.

Målrettethed og arbejdsomhed er to af de værdier, som lagrede sig hos børnene i familien Rønne på Lolland. Han tog arbejde som blandt andet bud for købmænd, som avisomdelere eller hos en landmand.

Da Bent Vedsted Rønne er 18 år, kan han sætte huen på hovedet som HF-student. Efter at have aftjent sin værnepligt i Søværnet, flytter han til hovedstaden og gennemfører fem års studier i folkloristik på Københavns Universitet.

Han har nu gjort sig fri af Lollands sorte muld, den sociale arv og socialgruppe 5. Men ikke mere end at han fortsat har holdt fast i dyderne fra barndommen: Målrettethed og arbejdsomhed.

Også under sit studium i København har han tjent til dagen og vejen ved at have forskellige små-job som rengøringshjælp på togstationer og som studentermedhjælp i arbejdsbevægelsen og i Folketinget.

Bent Vedsted C

Arkiv- og museumschef  for blandt andet Ehlerssamlingen i
Slotsgade i Haderslev, Bent Vedsted Rønne.

Det er en arbejdsomhed, han har taget med sig i jobbet som museums- og arkivchef i Haderslev. I 2021 fejrede 25 års jubilæum i stillingen, der har krævet lange arbejdsdage. Ikke mindst efter at bymuseerne Ehler Samlingen, Slesvigske Vognsamling og Von Oberbergs Hus er kommet under hans ledelse. Sammen med de timer, som også byrådsarbejdet som medlem af to fagudvalg kræver, kommer arbejdsugen nemt op på de 60-70 timer.

- Men det passer godt til mit temperament at have travlt, for jeg har svært ved at sidde stille og uvirksom. Også i min fritid. Jeg har jo altid været vant til arbejde hele tiden.

Bent Vedsted Rønne understreger, at han føler sig utroligt privilegeret sådan som tingene har flasket sig for ham efter en opvækst, der for mange andre er ensbetydende med at fortsætte i den såkaldte sociale arv. Han har både fået en uddannelse og et job, der passer til hans interesse og lidenskab for historie.

- Jeg er vel egentlig et meget godt eksempel på det, vi i Socialdemokratiet arbejder for. At alle skal have lige muligheder for at uddanne sig. Uanset deres sociale baggrund, siger Bent Vedsted Rønne og tilføjer, at det for den enkelte også handler om vilje, målrettethed og tro på sig selv:

- Hvis der er noget, man vil, kan man…..

 

 

 

rodrose hvidkant150