Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

 

De færreste forestiller sig nok, at en markant fagforeningsleder er vokset op på landet. Blandt køer, grise og andre dyr og med markarbejde som en del af det kit, der binder en landbofamilie sammen.
 
Men det er Keld Pedersen. Markant og magtfuld formand for SiD og senere 3F i Vojens gennem 29 år. Den 70-årige fagforeningsboss voksede op på et husmandssted i Lindknud. I et typisk landmiljø, hvor intet tydede på, at han nogensinde skulle vælge en karrierevej som frontfigur for industriens arbejdende, ufaglærte folk.Endnu mindre tydede hans opvækst på, at han nogensinde skulle blive politisk engageret. Og slet ikke med præference for røde synspunkter, for nok lå det ligesom i luften, at faderen var Venstre-mand. Men i familien på husmandsstedet i Lindknud blev der aldrig snakket politik. Keld Pedersens bedstefar var endda erklæret Venstre-mand og magtfuld formand i datidens sogneråd. Her sad dog også en morbror til Keld Pedersen – og han var socialdemokrat.
 
Lige netop socialdemokrat blev Keld Pedersen også. Og altså et godt stykke fra det miljø, han var vokset op i. I 1970’erne var Keld Pedersen chauffør i vognmandsfirmaet Torben Rafn i Sommersted. I 16 år. Det var her, han blev “rød”, som han selv siger:_ Jeg kørte rigtigt meget i hele Mellemøsten. Den elendighed og fattigdom, jeg så og oplevede her, gjorde, at jeg en dag sagde til min kone, Kirsten: Hvor er jeg glad for at betale skat i Danmark. Selvom den er høj. Vi har jo skabt et fantastisk dejligt land.
Med “vi” mener Keld Pedersen Socialdemokratiet, der har fået hans stemme og opbakning lige siden den dag, han sagde ovennævnte ord til sin kone. Nu giver han det politiske engagement en ekstra skrue, efter at han 1. august i år satte punktum for sin lange karriere i fagforeningen. Keld Pedersen meldte sig som nummer 21 på Socialdemokratiets kandidatliste til kommunalvalget i november. 
_ Jeg glæder mig til at stille min erfaring fra arbejdsmarkedet og erhvervslivet til rådighed. Det er på de områder, vi kan udvikle Haderslev Kommune. 
 
Keld Pedersen er helt på det rene med, at han med sine 70 år befinder sig i den øvre aldersklasse i kandidatfeltet.
_ Det hverken vil eller kan jeg skjule. Men jeg tror, at vi ældre sammen med de unge og yngre kan skabe noget godt sammen. Jeg er meget imponeret over den energi og det engagement, som de unge kandidater viser.Energi har den tidligere fagforeningsformand også stadig masser af. Men også masser af tid efter at visitkortet nu signalerer “folkepensionist”. En tid, der i første omgang skal bruges på at føre valgkamp og dernæst til arbejde i kommunalbestyrelsen. Hvis han bliver valgt ind._ Jeg håber jo, at min store berøringsflade fra årene i fagbevægelsen husker mig for noget godt, smiler Keld Pedersen og tænker tilbage på en formandskarriere, der i perioder har været mere end udfordrende. 
 
Da han første gang blev valgt som frontfigur i fagforeningen, var det som formand for 6.200 medlemmer og 31 ansatte. Han sluttede med små 4.000 medlemmer og 15 ansatte. Takket være blandt andet lukninger eller flytninger af virksomheder som Bdr. Gram, Danogips og LM Glasfiber.
_ Det har ind i mellem været barske tider. Det er altså ikke sjovt at lægge ryg til fyringer, når man er fagforeningsformand.Alligevel er Keld Pedersen blevet genvalgt gang på gang. Måske fordi han altid har talt lige ud af posen og været klar på, hvad han ville for at opnå de bedste resultater. Strategisk og økonomisk.Men alt det er fortid nu.
Keld Pedersen dommer 1
Også på fritidsfronten har han trukket en streg i sandet. Keld Pedersen har blandt andet lagt 37 års dommergerning i håndbold bag sig.
Til gengæld har han ingen planer om at droppe sin og fru Kirstens store passion siden 1985: Campinglivet.
Da han sidst i juli sagde farvel til medarbejderne i 3F på Allègade i Vojens ved at give en gang smørrebrød til frokost, satte han og Kirsten umiddelbart efter kurs mod Rhinen med campingvognen bag Mercedes’ en. Til den campingplads, de har boet på de seneste mange år. 
 
Begejstringen for campinglivet begyndte for 40 år siden. Den første snes år som fastliggere i Årøsund. Senere rullende rundt i hele Europa.
_ Som campist kan man koble helt af fra hverdagen. Og lade batterierne op igen. Det er fantastisk.
I august i år blev Keld Pedersens batterier så ladet op til efterårets kamp for en stol på rådhuset i Haderslev._ Jeg er i den grad klar til at arbejde for en endnu bedre kommune, siger han.

rodrose hvidkant150