Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Beslutningen om vindmøllerne i Tiset, der aldrig blev effektueret. Projektet for Jomfrustien, der har ligget dødt i flere år. Og nu en helhedsplan for Haderslev Dampark, der tilsyneladende også er lagt ned i den kommunale syltekrukke. En krukke, som efterhånden er fyldt pænt op.

Henrik Rønnow, formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, er et stort spørgsmålstegn. Også efter at han i en mail har bedt borgmester H. P. Geil forklare, hvor helhedsplanen for Damparken bliver af. Den plan, der skulle præsenteres for byrådet i uge 14 og udsendes til borgerne tre uger senere.

- Men jeg har ikke fået noget svar fra borgmesteren, beklager Henrik Rønnow, der kun kan konstatere, at byrådet nu er indkaldt til møder i september og november. Men uden at det fremgår, hvad disse møder nærmere skal indeholde. 

- Vi kan ikke være det her bekendt over for alle de borgere, der i debatten og i undersøgelser har vist Damparkens fremtid meget stor interesse og opmærksomhed.  Borgerne har krav på fuld åbenhed i hele denne proces, siger Henrik Rønnow, der personligt er frustreret over, at heller ikke han har set helhedsplanen.

- I det mindste har vi krav på at få at vide, hvorfor helhedsplanen endnu ikke er offentliggjort, siger Henrik Rønnow og understreger sit og den socialdemokratiske gruppes grundsynspunkt om Haderslev Dampark:

- Det er vigtigt, at vi bevarer Damparken som et unikt åndehuld midt i vores by!  

rodrose hvidkant150

Fokus 1

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.