Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Et år med Corona har ikke levnet plads til mange fysiske mødeaktiviteter i samfundet som helhed. Heller ikke i Haderslev Partiforening i Socialdemokratiet.
Derfor var der ikke det store at fortælle, da formand Kirsten Grauholm i aftes aflagde beretning.
Trods det smukke sommervejr var 31 medlemmer mødt frem. Jens Christian Gjesing styrede på vanlig sikker vis generalforsamlingen, der producerede tre navnenyheder:
Kasserer gennem ni år, Ole Friis, ønskede sig fritaget for opgaven. Han blev afløst af bestyrelsesmedlem Michael Mouritzen, der samtidig overlod sin plads i bestyrelsen til Ole Friis.
Som ny suppleant til bestyrelsen valgtes 26-årige Julie Juhler, der med en fornem førsteplads på opstillingsmødet sidst i maj er kandidat til - og favorit til  - at sikre sig en plads i kommunalbestyrelsen ved kommunalvalget til november.
Bestyrelsen i partiforeningen konstituerer sig umiddelbart før kredsgeneralforsamlingen den 30. juni.
Efter generalforsamlingen i aftes fik medlemmerne lejlighed til at stille spørgsmål til de tre tilstedeværende byrådsmedlemmer.
 

rodrose hvidkant150

Fokus 1

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.