Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

JENS CHRISTIAN GJESING.docx 4
To socialdemokrater befinder sig i toppen af statistikken på fravær til byråds- og udvalgsmøder i den nuværende byrådsperiode. Jens Christian Gjesing og Maria Damgaard har det næsthøjeste fravær efter Venstres Thomas Fredsted.
I en stort opsat artikel søndag får Thomas Fredsted mulighed for at forklare sit fravær. Men hverken Jens Christian Gjesing eller Maria Damgård er blevet spurgt om årsagen til deres fravær.
Derfor er de to socialdemokrater henholdsvis blevet sur og ked af det. Det har de begge skrevet i en mail til JV´s redaktion. Ikke sure over eller kede af, at avisen skriver om emnet og deres fravær. Men altså fordi de ikke - efter almindelig, god presseskik - får mulighed for at udtale og forklare sig, når de bliver nævnt i en kritisk sammenhæng.
Maria Damgaard har i sin mail til JV skrevet, at hendes fravær skyldes landvarige og alvorlige rygproblemer. Hun beder samtidig om at få lov at uddybe forklaringen i avisen.
Jens Christian Gjesing gør opmærksom på, at han allerede for to år siden sendte en mail til blandt andet JV om, hvorfor han fra tid til anden udebliver fra møderne i byråd og udvalg. Det skyldes simpelthen hans betroede rolle som udpeget af Kommunernes Landsforening til at repræsentere Danmark i EU's Regionsudvalg i Bruxelles. Også han er klar til at forklare sig over for JV´s læsere.
 
Her bringer vi et uddrag af den besked, han i 2019 sendte til byrådskolleger, den kommunale direktion og pressen om netop samme problematik:

 

De 350 medlemmer af Regionsudvalget repræsenterer i EU den nærmeste og tætteste tilknytning til borgerne. Det er derfor en betingelse for at kunne være udpeget til at være med i Regionsudvalget, at man til daglig er valgt som lokalpolitiker. Arbejdet i EU er for de KL-udpegede ulønnet – men naturligvis med alle følgeudgifter som rejse, hotel og kost refunderet.

Jeg har bladret lidt i min kalender for de seneste år og kan give følgende oversigt over tiden anvendt til EU-arbejde – dette er rejse- og ophold-tid – altså frarregnet de mange timer til forberedelse af de tusinder af side mødematerialer!

Herunder en lille årsoversigt over arbejdets omfang. De fleste møder foregår i Brussels og er heldags møder, som ofte kræver transport dagen før/efter:

Regionsudvalget Plenar-forsamlinger :   6x2 dage + transport

Regionsudvalget underudvalg SEDEC :  5x1-2 dage + transport

Regionsudvalget underudvalg CIVEX :  5x1-2 dage + transport

Arbejdsgruppe med Tyrkiets kommuneforening:  2x2 dage + transport

Den europæiske Kommuneforening CEMR:  2x2-3 dage + Transport

Samt 4 møder årligt i KL international udvalg:  4 dage

I alt 35-45 mødedage og her udover ca 25 dage til transport til og fra møder i udlandet. Det er heldigvis spændende, engagerende og personligt udbytterigt at deltage i.

Med med et tidsforbrug på 60-70 dage kan det ikke undgås, at jeg af og til må vælge mellem vigtigheden af møde i Haderslev og møde i Brussels eller andet sted i Europa.

Jeg er derfor meget glad for den nyligt trufne beslutning, at jeg ved nødvendigt fravær fra et byrådsmøde kan lade suppleanten træde til.

Jeg betragter det også som en del af min europa-politiske opgave at fortælle om EU og Kommunerne i forskellige lokale og regionale fora. Jeg har det sidste år holdt 15- foredrag om EU for lokale foreninger – og står meget gerne til rådighed herfor også ved møder i andre partier.

 

rodrose hvidkant150

Fokus 5a

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.