Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

 Den grønne omstilling er uomtvistelig. Vi er nødt til at ændre vores adfærd og vores syn på naturen, hvis klimaet skal have en chance og vores børn skal have mulighed for at opleve en renere og vildere natur, der er i balance med træer, buske, dyr og insekter.

Socialdemokratiets bidrag til den grønne omstilling i Haderslev Kommune vil først og fremmest fokusere på indsatser for miljø, klima og vild natur.

  • Vi skal have gjort vandet i Lilebælt, fjord og dam rent.Det vil kome vores egne borgere og vores turister til gode. Men også vores efterkommere.
  • Klima-indsatsen skal Haderslev Kommune gå spidsen for. Vores bidrag til at reducere CO2-udslippet skal blandt andet ske ved at udskifte de kommunale køretøjer så de kører på el. Kommune skal også medvirke til en bedre infrastruktur for el-ladestandere.
  • Vi vil styrke biodiversiteten overalt i Haderslev kommune. Haderslev Kommune skal i samarbejde med bl.a. Naturstyrelsen, private lodsejere og erhvervslivet bidrage til, at den vilde natur får bedre betingelser.

 

rodrose hvidkant150

Fokus 5a

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.