Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Et politisk møde? Et vælgermøde? Tjaah. Vel nok. Men et helt anderledes møde og en anden måde at få vælgerne i tale. 

Borgermødet i går var arrangeret med det primære formål at møde borgerne med et tema, der er nærværende og vedkommende for dem. Med det formål at informere om temaet - og med det formål at lytte til dem, borgerne.

Og sådan spændte arrangementet af. Grams ve og vel interesserer selvfølgelig beboerne. Ikke mindst den enestående del af byen, der hedder Slotsvej. Byens stolthed, for den repræsenterer en stor del af det helt specielle DNA, der kendetegner kommunens vestligste centerby.

Karl Gunnar Gregersen - tidligere folkeskolelærer - tog de mange deltagere med på en halv times vandring på Slotsvej, mens han øste af sin omfangsrige viden om vejen, husene og tidligere beboere.I fritidscentret efterfølgende fortalte byrådsmedlem Bent Vedsted detaljeret om den helhedsplan for vejen, der er under udarbejdning og som har til formål at bevare vej og huse som kulturarv for eftertiden.

God stemning, stor spørgelyst og en stærk og sikker borgmester-optræden af Henrik Rønnow, der heldigvis havde fået tid til at deltage, da JV´s speedating i Haderslev blev aflyst. Ud over Bent Vedsteds kvalificerede orientering markerede Karin Anker og Jens Christian Gjesing sig også diskret og afbalanceret deres engagement og tilstedeværelse.

Det var jo ikke et vælgermøde, men et borgermøde. Eller måske rettere. Et borgerinddragende møde.....

Gram karl gunnar

 

 

 

rodrose hvidkant150

Fokus 5a

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.