Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Tale i forbindelse med 1. behandling af Budget 2025-2027

Fra socialdemokratisk side kan vi naturligvis godkende indstillingen om at oversende budgetforslaget til 2. behandling, lige som vi kan godkende fristen for ændringsforslag.

Vi glæder os til de kommende dages budgetforhandlinger. Fra socialdemokratisk side bliver det Marie Skødt og mig, der deltager i forhandlingerne, og vi har aftalt med SF og Enhedslisten, at de deltager i forhandlingerne sammen med os. Det er jeg glad for. Tak for det!

Vi håber, det i løbet af de kommende dage vil være muligt at indgå et bredt budgetforlig, der sikrer de rette, rimelige, rammer for den kommunale drift de kommende år.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at løfte lidt af sløret for de væsentligste ønsker, vi tager med til forhandlingerne.
En del af det råderum, som der kan forhandles om, er skabt gennem det såkaldte omstillingsbidrag.

Omstillingsbidraget er som en grønthøster kørt hen over de enkelte fagudvalg og på den måde, er der hentet ca. 13,5 mio. kr.

Men helt ærligt:
En grønthøster gør sig nu engang bedst på marken, og man skal så vidt muligt undgå, den kommer ind i det kommunale budget.

For det er ganske enkelt ikke rimeligt, at en skole, et plejecenter, eller et serviceområde, der er tynget af røde tal på bundlinjen, også skal bruge tid og kræfter – og tvinges yderligere i knæ - ved at skulle finde ½ % til det fælles bidrag.

Der er grænser for effektivisering og grænser for, hvor hurtigt, man kan løbe.

Og omstillingsbidraget har haft konsekvenser. Før sommerferien vedtog det borgerlige flertal besparelser på eksempelvis dagtilbuds- og skoleområdet på 3,7 mio. som en del af omstillingsbidraget. Sammen med det særlige finansieringsbidrag, som det borgerlige flertal også stod bag, er der alene på børne- og familieområdet besluttet besparelser på knap 8 mio. kroner.

Helt ærligt, hvis vi ønsker at styrke dagtilbuds- og skoleområdet, og hvis vi ønsker bedre trivsel for både børn og medarbejdere, så er det altså ikke besparelser, der er vejen frem.

Derfor møder vi op til budgetforhandlingerne med ønsket om, at en del af de besparelser, der blev gennemført i foråret rulles tilbage. Det gælder i særdeleshed besparelser på dagtilbuds- og skoleområdet, og herunder også Naturskolen.

Et andet område, der har vores opmærksomhed, er ældreområdet - Og helt ærligt: Vi kan ikke være de nuværende forhold bekendt!

Det er ikke rimeligt, at man nærmest skal være døden nær for at komme i betragtning til en ældre- eller plejebolig i Haderslev Kommune, og det går over min forstand, at man kan argumentere for rimeligheden i at kommunen skal betale for tomgang i ældre- og plejeboliger i stedet for at lade de ældre flytte ind i boligerne.

Vores opmærksomhed retter sig naturligvis imod Hiort Lorentzen Plejecentret. I en tid, hvor antallet af ældre stiger, og hvor al sund fornuft siger, vi får brug for flere plejehjemspladser, så virker det som hul i hovedet at lukke et plejecenter.

De ældre fortjener bedre vilkår i Haderslev Kommune, og det samme gør borgere med handicap. Social- og handicapområdet forventes at gå ud af 2023 med et gigantisk merforbrug. Det skal der rettes op på.

Enhver i dette lokale ved, at der er store udfordringer på Odinsgården. Odinsgården bliver helt naturligt en del af budgetforhandlingerne, men jeg vil også gerne benytte lejligheden til at slå fast, at der her og nu er brug for handling.

Det er fint, at vi som kommunalpolitikere løbende bliver orienteret om situationen på Odinsgården, men eftertiden vil ikke dømme os på information. Eftertiden vil dømme os på handling – eller mangel på samme.

Der skal investeres i social- og handicapområdet, ligesom det kræver investering at rette op på andre udfordringer. Det gælder eksempelvis rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.

Lad os nu hæve os op over det middelmådige og være ambitiøse, når det gælder seniorordninger, elev- og praktikpladser.

Og lad os være ambitiøse, når det gælder det stigende sygefravær blandt visse grupper af medarbejdere. Fokus må her være på trivsel og god ledelse. Det fortjener vores medarbejdere.

Bag disse overordnede tanker om de forestående budgetforhandlinger gemmer sig naturligvis også en lang række konkrete forslag, som jeg glæder mig til at tage med ind i forhandlingsrummet.

Vi håber som sagt på et bredt forlig. Vi håber på bred enighed om at sikre velfærden i Haderslev Kommune.
Vi glæder os til at blive præsenteret for midterpartiernes forslag til finansiering af en svømmehal i Haderslev.
Vi håber på enighed om fortsat fokus på klima, miljø og infrastruktur.

Vi er klar til at tage ansvar, klar til forhandling – men vi forventer indflydelse, hvis vores stemmer skal stå bag et fælles forlig.

Henrik Rønnow

 

rodrose hvidkant150