Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

 

Partiet støtter således ikke planerne om en ny discount butik i Starup. Udmeldingen kommer forud for, at ansøgningen fra projektudviklerne skal behandles i Teknik- og Klimaudvalget mandag den 11. september.

“For os er vækst og velfærd mere end et højt antal discountbutikker. Vækst og velfærd er også værdien ved at have en købmand i lokalområdet, som f.eks. i Øsby, og den værdi en købmand i Starup bidrager med til lokalområdet”, forklarer gruppeformand Henrik Rønnow.

“Detailhandelsanalyser viser, at købmanden i Øsby næppe vil overleve, hvis der åbner en discountbutik i Starup. Området kan ikke bære endnu en butik”, lyder det fra den socialdemokratiske gruppeformand.

Det areal, som projektudviklerne ønsker at bygge en ny butik på, er i dag udlagt til boligformål, og det ønsker Socialdemokratiet ikke at ændre ved.

“Hvis der bygges en discountbutik på det areal, der i dag er udlagt til boliger, vil det uden tvivl betyde værdiforringelse og gener for de huse, der støder op til arealet. En ny discountbutik vil få varelevering, affaldstømning mv. direkte op til de huse, der ligger i området. Det er i vores øjne ikke rimeligt”, fortæller Henrik Rønnow.

For knap tre uger siden blev der afholdt et borgermøde om projektet. Et borgermøde politikerne i kommunalbestyrelsen ikke havde været med til at planlægge. Og det undrer det socialdemokratiske medlem af Teknik og Klimaudvalget, Kim Kabelka.

“Personligt læste jeg om borgermødet på de sociale medier. Beslutningen om at afholde borgermødet i Starup er ene og alene truffet af borgmesteren. Normalt plejer det at være det fagudvalg, der skal behandle en sag, der træffer beslutning om borgermøder netop for at sikre, at det ansvarlige udvalg er helt tæt på sagen. Det har ikke været tilfældet i denne sag”, lyder det fra Kim Kabelka.

Også Henrik Rønnow undrer sig over afviklingen af borgermødet.

“Jeg forstår ikke, hvorfor borgmesteren ikke først tog en dialog med fagudvalget, inden han besluttede at holde et borgermøde, for hvis det viser sig, at der ikke er et politisk flertal for at arbejde videre med sagen, så har borgmesteren jo spildt både borgernes, projektudviklernes og forvaltningens tid”, slutter Henrik Rønnow.

rodrose hvidkant150