Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

I det fælles budgetforslag fra Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF er der afsat penge til tilbagekøb af de besparelser, som den borgerlige grønthøstermetode har beskåret alle serviceområder med. I alt tilbagekøbes besparelser for 16,3 mio. kr.

Der afsættes penge til en gradvis genåbning af Hiort Lorentzen Plejecentret og til aflastningspladser i de tre centerbyer, ligesom der afsættes penge til en række forbyggende indsatser på ældreområdet.

På Børne- og Familieområdet afsætter de tre forligspartier penge til bl.a. kompensation for strukturelle udfordringer på dagtilbuds- og skoleområde, til modtageklasser for ukrainske flygtningebørn og tilbagekøb af investeringsindsatsen. Naturskolen ønsker de tre partier også at beholde og tilbagekøber derfor den tidligere vedtagne borgerlige besparelse.

Partierne afsætter en pulje til tværgående indsatser for at hjælpe den gruppe på mere end 400 unge i alderen 16-24 år, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse.

På social- og handicapområdet ønsker partierne her og nu at give området en ekstrabevilling på knap 23 mio. kroner, ligesom der årligt afsættes 15 mio. til socialområdet. Der afsættes midler til flere forebyggende indsatser, hurtigere udredning samt til forsat drift af Forældrehuset.

Der afsættes penge til indsatser for rent drikkevand, herunder bekæmpelse af PFAS forurening og til forsøg med drikkevandsskove. Der afsættes ligeledes penge til en renere fjord og dam, til forbedringer af havne og til land- og byudvikling.

Pengene til indsatserne kommer primært fra det økonomiske råderum, der er i Haderslev Kommune. Derudover anbefaler forligspartierne en reduktion af Økonomiudvalgets udviklingspulje, af repræsentationsudgifterne samt udgifterne til det politiske niveau. Forligspartierne forventer bl.a. at frigive midler gennem afbureakritisering, ved nedbringelse af sygefraværet og dermed vikarforbruget samt gennem indtægter fra den grønne omstilling.

Du kan læse alle tallene i det fælles røde budgetforlsag her!

 

rodrose hvidkant150