Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Kære Mads

I den socialdemokratiske gruppe følger vi med stor interesse udviklingen i sagen om Odinsgården. Vi får naturligvis primært informationer gennem vores to medlemmer af Social- og Handicapudvalget, Lone Ravn og Bo Morthorst Rasmussen, men vi følger også den omfattende omtale i medierne.

Den 5. december 2023 besluttede et flertal i Social- og Handicapudvalget bestående af Venstre, Det Konservative Folkeparti og SF, at dele af Odinsgården skal udliciteres. Lone Ravn og Bo Morthorst Rasmussen stemte imod, idet de ikke ønsker Odinsgården udliciteret. Den holdning deler de øvrige medlemmer af den socialdemokratiske kommunalbestyrelsesgruppe.

På baggrund af tilkendegivelser fra flere borgerlige politikere og på baggrund af en række artikler i JydskeVestkysten, er der meget, der tyder på, at der i den samlede kommunalbestyrelse ikke er et flertal for udlicitering.

Vi ved, du har haft samtaler med politikere udenfor fagudvalget. Politikere, der ønsker en anden løsning end udbud. Vi opfordrer dig derfor til at tage en drøftelse med samtlige partier for at få afdækket, hvorvidt der er et flertal for udlicitering af Odinsgården eller ej. Vi opfordrer dig samtidig til at arbejde for, at alle forslag til løsning af udfordringerne bliver behandlet i fagudvalget.

Det tjener intet formål, at fagudvalget arbejder i en retning, der måske senere viser sig ikke at være opbakning til i den samlede kommunalbestyrelse samtidig med, at der blandt politikere udenfor udvalget arbejdes for andre løsninger.

Der er behov for, at alle kræfter samles for at forbedre forholdene på Odinsgården her og nu.
Fra socialdemokratisk side opfordrer vi til, at der i videst muligt omfang arbejdes på en løsning med bred politisk opbakning. Det skylder vi beboerne, deres pårørende og medarbejderne.

Jeg erindrer om, at vi tidligere i forhold til udlicitering har udtalt følgende:

Vi tror ikke på, at en langstrakt og dyr udbudsproces er vejen frem – tværtimod.

Vi har ikke noget imod, at private aktører er en del af driften af Odinsgården, men vi ønsker ikke en udlicitering af dele af Odinsgården, som et flertal i Social- og Handicapudvalget lægger op til.

Med erfaring fra udliciteringen af Hiort Lorentzen Plejecenter kan vi konstatere, at en udlicitering tager mindst et år at gennemføre. Så lang tid skal beboerne ikke vente. Selve udliciteringen koster mindst 1,5 mio. kr. De mange penge vil vi hellere bruge på at skabe bedre forhold for beboerne her og nu.

Ved en udlicitering vil det være de kommunale standarder, der vil være gældende, men udliciteringen vil ske til det firma, der afgiver det laveste bud. Det giver en høj risiko for, at firmaet ikke magter opgaven.

En udlicitering af en del af Odinsgården vil betyde, at nogle beboere tvinges til at flytte bolig. Vi er samtidig bekymrede for, at beboersammensætningen i de enkelte huse derved bliver uhensigtsmæssig.

Odinsgården har igennem mange år været udsat for besparelser. Vi er nødt til at få skabt økonomisk balance på stedet således, at fokus kan være på drift og ikke på økonomi.

Der er brug for at gøre en særlig indsats for at tiltrække kvalificerede ledere og medarbejdere. Det gør vi kun ved at afsætte tilstrækkelige ressourcer.

Med venlig hilsen

Henrik Rønnow (A)
Gruppeformand

rodrose hvidkant150