Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Det kan vi ikke være bekendt. Hverken over for vores borgere eller overfor projektmagere, der har krav på klar besked om, hvor kommunen vil give grønt lys for placering af f.eks. solcelleanlæg.

Vi ønsker, at der placeres solcelleanlæg omkring Flyvestation Skrydstrup. Området tilgodeser så godt som alle hensyn: Det er fladt. Det er tyndt befolket. Landbrugsjorden er mange steder af lav kvalitet og især det tidligere grusgrav-område er helt oplagt til formålet.

Området ligger lige til højrebenet med en beslutning om at gå i gang. Og tage hul på den kommunale klimaplan, der har 250 hektar med solceller som endemål. Et mål, som vi i Socialdemokratiet imidlertid ikke synes er tilstrækkeligt ambitiøst.

I vores optik skal vi samlet set helst op på så store anlæg, at de kan bane vej for et Power to X-anlæg i tilknytning til biogasanlægget i Bevtoft.

Skal vi nu have store dele af vores kommune plastret til med skæmmende og generende solcelleanlæg?

Nej, selvfølgelig ikke. Nok skal vi hæve ambitionsniveauet. Men vi skal også sørge for, at de mange hektar med solceller placeres steder og på en sådan måde, at de skæmmer og generer mindst muligt.

Derfor haster det også med at få vedtaget nogle helt klare kriterier for, hvor og hvordan solcelleanlæggene skal placeres. Vel at mærke i en proces, hvor borgerne inddrages, inden de endelige beslutninger tages og midlerne fra den grønne pulje skal fordeles.

Et forhold er væsentligt i den proces: At anlæggene skærmes med beplantning og at natur og skov tænkes ind i projekteringen af anlæggene.

Men hvorom alt er. Haderslev Kommune skal op i et væsentligt højere gear, når det gælder den grønne omstilling. Af hensyn til borgere, projektmagere og klimaet. Det kan kun gå for langsomt med et kommunalt gearskifte!

Det vil vi:

  • Vi ønsker at fremme området omkring Flyvestation Skrydstrup, men det udelukker ikke, at andre områder også kan komme i spil.

  • Vi finder målet i Haderslev Kommunes DK2020 plan for uambitiøs. Vi ønsker at fremme mulighederne for etablering af Power to X-anlæg

  • Solcelleanlæg skal afskærmes med tæt beplantning. Beplantningen skal tilgodese biodiversitet og der skal stilles krav til vedligehold. Vi ønsker et forbud mod brug af pesticider i forbindelse med anlæggene.

  • Vi ønsker at fremme et stærkt lokalt ejerskab i forhold til anlæggene, både når det gælder etablering, ejerforhold, fælles energiforsyning og afkast i form af bl.a. grønne puljer.

  • Ved store anlæg ønsker vi afkastet fra grønne puljer skal komme hele kommunen tilgode.

  • Ingen skal pakkes ind i solceller. Vi ønsker at fastholde minimumsafstanden til boliger på 200 meter. Kun hvis husejeren selv ønsker det, må anlæggene komme tættere på. Det gælder også, hvis ejeren ønsker at sælge ejendommen til projektmageren.

  • Vi ønsker en tidlig, konstruktiv borgerinddragelse og ser gerne, at projektmagere inddrager eksterne facilitatorer i inddragelsen. Politikerne skal også inddrages tidligt.

  • Vi ønsker handling nu!

 

 

rodrose hvidkant150