Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Der har i den seneste tid været en del debat om mulighederne for at lade en fond overtage driften af Odinsgård. På baggrund af den information, vi fik på temamødet, må vi konstatere, at en fondsløsning ikke er vejen frem. En fondsløsning rummer alt for mange risici, og vi vil ikke gennem en fondsløsning kunne garantere hverken beboere eller deres pårørende den tryghed, kvalitet og stabilitet, de har brug for.

For os er den bedste løsning at lade Odinsgård overgå til at blive en selvejende institution med egen bestyrelse. Gennem en selvejende institution sikrer vi et armlængdeprincip til Haderslev Kommune samtidig med, at vi gennem en driftsoverenskomst har hånd i hanke med kvaliteten.

Oprettelsen af en selvejende institution bør omfatte hele den nuværende Odinsgård.

Vi ønsker, at processen omkring nedlukning af det nuværende botilbud samt etablering af en selvejende institution faciliteres gennem et konsulentbureau med ekspertise indenfor netop dette område. For os er det vigtigt, at Haderslev Kommune slipper tøjlerne og lader eksterne stå for hele processen, herunder også kontakten til - og samarbejdet med - de pårørende.

Det er vigtigt, at den nye selvejende institution får en kompetent bestyrelse, der kan bistå den daglige ledelse og sikre de bedst tænkelige forhold for beboere og medarbejdere. Bestyrelsen bør bestå af medlemmer med socialfaglig indsigt og indgående i drift af botilbud, ligesom det er vigtigt, at beboerne bliver repræsenteret i bestyrelsen gennem deres pårørende.

Det er vigtigt, at der opnås bred politisk opbakning til en løsning således, at Social- og Handicapudvalget har et klart mandat at arbejde ud fra og fra socialdemokratisk side er vores to medlemmer i Social- og Handicapudvalget, Lone Ravn og Bo Morthorst Rasmussen klar til at tage del i denne løsning.

rodrose hvidkant150