Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Hilsen til forårssolen

“Det er forår. Alting klippes ned”.
Jeg elsker Benny Andersen og Poul Dissings skønne forårssang.
Sangen, der fortsætter: “Der beskæres i buskadser og budgetter”.

Og det er desværre lige præcis, hvad der kommer til at ske. For i den kommende måned skal politikerne i Haderslev Kommune gennemføre besparelser for 14,5 millioner kroner. Det såkaldte omstillingsbidrag på 0,5 % skal realiseres. I virkeligheden er der tale om en grønthøstermetode, hvor alle serviceområder reduceres med 0,5%.

Besparelserne gælder for 2025 og gennemføres forud for de egentlige budgetforhandlinger.

0,5% lyder måske ikke af meget, men besparelserne gælder alle områder - også de områder, der i forvejen er økonomisk hårdt ramt.

På ældreområdet er der et meget stort merforbrug. Området er i underskud. Alligevel skal der gennem omstillingsbidraget findes yderligere knap 4 millioner kroner.

Hvis vi vil skabe bedre dagtilbud og skoler, og blive bedre til at tage hånd om børn og unge i mistrivsel, hvorfor skal Børne- og Familieområdet så spare 4,3 millioner kroner?

Og hvad med de 3 millioner som Social- og Handicapudvalget gennem omstillingsbidraget skal spare? Området er i den grad økonomisk udfordret blandt andet i forhold til Odinsgård.

Det er kernevelfærden, der rammes.

Derfor, kære borgmester. Lad os til det kommende møde i kommunalbestyrelsen synge “Hilsen til forårssolen”. Og lad os nøjes med at synge om besparelser. Jeg kan i hvert fald ikke stemme for dem.

Henrik Rønnow (A)

Gruppeformand
Søvejen 9, Vedbøl
6500 Vojens

rodrose hvidkant150