Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Demografien lyver ikke. De kommende år vokser antallet af ældre. Det vil selvfølgelig afspejle sig i økonomien. Når flere får brug for hjælp, må vi afsætte flere penge. Eller sagt på en anden måde: Vi skal afsætte de nødvendige ressourcer til en ordentlig og velkvalificeret pleje i hele vores kommune.

Det er fundamentalt i vores ældrepolitik.

Gennem de seneste år er opgaverne inden for ældreplejen blevet mere komplekse. Især pleje af borgere med demens eller alvorlig hjerneskade stiller store krav til medarbejderne.

Derfor må vi sikre de fornødne efteruddannelser og kompetencer. Men også flere medarbejdere. Dygtige og kyndige medarbejdere.

De ældre og deres pårørende på plejecentre og i hjemmeplejen efterspørger mere tid til omsorg. Det er rimeligt. Derfor vil vi sørge for tilstrækkeligt og velkvalificeret personale. Vi ønsker, at SOSU medarbejdere og sygeplejen får mere tid til kerneopgaven.

For det handler om værdighed, anstændighed og livskvalitet for vores ældste i den sidste del af livet.

De pårørende – og i en vis udstrækning de frivillige – vil vi inddrage i den del af plejen, der handler om omsorg.

Og så siger vi i øvrigt klart nej til at udlicitere plejen af de ældre.