Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Alle mennesker skal kunne forsørge sig selv og samtidig have mulighed for at udfolde deres potentiale og bidrage med det, de kan. Både for deres egen og for fællesskabet skyld.

Det er med denne vision for øje, at socialdemokraterne vil arbejde for, at Haderslev Kommune kendes og anerkendes som en kommune, der sætter det enkelte menneske i centrum.

I Socialdemokratiet vil arbejde for, at vi som kommune - i tæt samarbejde med faglige organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og civilsamfund - tager så stort et socialt ansvar som muligt. Og dermed støtter og hjælper den enkelte borger med at sikre en meningsfuld og overkommelig tilværelse.

Efteruddannelse og opkvalificering er et af grundelementerne i vores beskæftigelsespolitik. For mange ledige er det et afgørende springbræt for at finde meningsfuld beskæftigelse, ligesom det for mange er afgørende for, at man også har et arbejde i morgen.

Vi vil samtidig også arbejde for at styrke samarbejdet om indsatserne på politisk niveau. Derfor vil vi knytte flere af de politiske fagudvalg til indsatserne og give større ejerskab i relation til deres respektive områder. Tidlige indsatser på skoleområdet kan f.eks. støtte de unge, som kommer i risiko for at falde ud af uddannelsesområdet.

Vi ønsker et økonomisk, ansvarligt drevet jobcenter, for det handler om, at Jobcentret bliver drevet effektivt til gavn for den enkelte borger og samfundet. På kort og lang sigt.

Samtidig vil vi sikre, at økonomiske besparelser aldrig bliver til en afgørende målestok for succes med jobcenterets arbejde. Dette gør vi ud fra princippet: Mennesket før pengene.