Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

En vigtig del af vores vision for udviklingen af Haderslev Kommune er en stærk satsning på grøn omstilling. Vi går i spidsen for en omstilling, der sikrer bedre klima og miljø. Der skal udarbejde en strategi for denne grønne omstilling, der omfatter såvel infrastruktur, vandmiljø, grøn investering som grøn energi.

Der er brug for, at Haderslev Kommune påtager sig førertrøjen for en sådan udvikling for at inspirere både erhvervsliv og private. Både med en langsigtet planlægning og med konkrete tiltag på kort sigt. Vi vil derfor arbejde for, at kommunen får en helt ny og mere ambitiøs klimapolitik.

Grøn energi – bred vifte af løsninger

På energiområdet ønsker vi en bred vifte af grønne løsninger, der tilsammen kan opfylde kommunens målsætning for en reduktion af CO2-udslippet. Vi ønsker at fastlægge en sådan målsætning.

En del af viften med de grønne energiløsninger skal være en kommunal vognpark, der kører på el. Samtidig skal vi opmuntre borgerne til også at bruge el som drivmiddel i deres bil. Opmuntringen skal blandt andet bestå i, at vi øger antallet af p-pladser med lade-installationer.

Desuden vil vi fremme energiformer med vind, sol og jordvarme. Også her skal kommunen gå foran – f. eks. ved at arbejde for at gøre det muligt at etablere solanlæg på kommunale bygninger. Endelig skal den kommunale planlægning generelt skabe rum til, at investorer får muligheder for at fremme sol og vindenergi.