Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Bent K. - politikeren

af Vedsted Sogn

Man forestiller sig ikke lige, at han har rejst i Kina, Kenya og mange andre steder i den store verden, når man sidder og snakker med Bent K. Andersen på en bænk ved Vedsted Sø.

Her har han i et par timer uafbrudt fortalt om “sit” sogn. Vedsted Sogn.

I skær kontrast til søens rolige overflade har ord og beretninger væltet ud af hans mund. Som kaskader fra et afrikansk vandfald.  Og i skær kontrast til, hvordan de fleste kender den 71-årige socialdemokrat, der igen stiller op til at kommunalvalg, når de 31 pladser i Haderslev Kommunalbestyrelse skal besættes 16. november.

Som Vedsted Sø er Bent K. selv det stille vand, der tænker, før han taler. Men når det gælder sognet, behøver han ikke tænke. Han kan det hele på finderspidserne. Sognets og området historie helt fra istiden. Naturens fortræffeligheder i området. Kulturen, som den udfolder sig på landet. Udviklingen af sognets små landsbyer - Over Jerstal, Vedsted, Vedbøl, Skovbøl, Ustrup og Høgelund. Positive og mindre positive sider ved at bo og leve uden for de større byer.

_ Landsbyernes muligheder for at overleve ligger i, at der skabes rum og rammer for et aktivt liv for børn og voksne. At børnene kan gå i børnehave og skole, gå til spejder og dyrke sport. At de voksne har samlingspunkter i forsamlings- og fælleshuse, hvor de kan dyrke forskellige interesser.

_ Hvis vi ikke sørger for disse rammer, dør de små lokalsamfund, for folk bor her jo ikke mere for at arbejde, som det var tilfældet før. I dag arbejder alle i andre byer som Haderslev, Aabenraa, Vojens og så videre.

Jo, Bent K. Andersen har både viden og en klar holdning til det hele. Set lige præcis derfra, hvorfra hans verden har gået i 67 år: Vedsted Sogn.

I 1954 flyttede han og hans forældre fra Tyrstrup ved Christiansfeld til et hus, der lå mellem to større gårde i Vedbøl. Her er han vokset op som den ældste af syv børn i en familie, hvor moderen var hjemmegående, mens faderen tjente pengene som arbejdsmand. Faderen lever i øvrigt endnu, er 91 år og klarer sig selv i et hus i Djernæs.

Også Bent K. begyndte som arbejdsmand og som karl i landbruget, efter at han var gået ud af skolen fra 8. klasse. Senere blev han udlært maskinarbejder fra Johs. Møllers Maskinfabrik - Vedsted Sogns eneste nuværende virksomhed. Det var her, Bent K. fik smag for såvel det faglige som det politiske arbejde.

I et tilbageblik med sammenlagt 27 år som medlem i Vojens og Haderslev byråd, en stribe poster i faglige organisationer og i perioder medlem af Socialdemokratiets Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse, fylder også engagementet i Vedsted Sogns ve og vel meget. Rigtigt meget.

Bent K. 2

Ikke mindst med udgangspunkt i det kirkelige, for Bent K. har blandt andet været medlem af Menighedsrådet for Vedsted kirke & sogn gennem de sidste 28 år. Heraf de 25 år som formand.

_ Det har været helt naturligt for mig. Og ja, jeg har vel været med i de fleste af de ting, der er sket i Vedsted gennem årene, siger Bent K. Andersen, der er enkemand, efter at han mistede sin Connie for tre år siden efter 40 års samliv og rollen som far til hendes tre børn.

Han er i øvrigt fortsat aktiv på arbejdsmarkedet. I et job, der helt flugter med hans sociale og politiske indstilling. Bent K. arbejder som nattevagt på forsorgshjemmet Dahlhofsminde i Hoptrup. Godt og vel en snes timer om ugen.

- Det optager mig meget, hvordan vi får de hjemløse ind i samfundet igen, siger Bent K.

- De hjemløse er en gruppe af mennesker, som vi desværre som velfærdssamfund har tabt på gulvet. Takket være blandt andet store nedskæringer for nogle år siden. Og fordi de hjemløse ofte sendes ud i egne lejligheder alt for tidligt, fordi det er billigere end at have dem på et forsorgshjem.

Den socialdemokratiske kandidat er altså engageret i samfundsforhold, der rækker ud over Vedsted Sogn. Han har i øvrigt også tænkt sig på ny at forlade sognet. For en kort bemærkning, altså.

- Jeg drømmer om en rejse tl Australien for at opleve landets helt fantastiske dyreliv og natur. Regner med at tage afsted om en tre år.....

rodrose hvidkant150