Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Der er forskellige årsager til, at folk går ind i politik. Men fælles for de fleste er, at de ønsker at påvirke og forbedre udviklingen i samfundet. Til gavn for dem selv og deres medborgere.

Sådan er det også med Betina Lau fra Ustrup. Hun har noget helt konkret, hun skal have lavet om på, hvis hun kan få magt til det. Derfor stiller hun op som socialdemokratisk kandidat til kommunalvalget den 16. november.  

Det er to af hendes fire børn, der er årsag til den beslutning. Døtrene Sofie, 19 år og Louise, 14 år. De to søstre har begge været udfordret i folkeskolen. Louise er det fortsat.

- I en del år har jeg brugt al min energi på at skaffe nødvendig hjælp og muligheder for Sofie og Louise, forklarer 47-årige Betina, der også har to andre børn med sin mand, Jan. Det er Jonathan, 21 og Emma på 11 år. Hele familien Lau bor i et hus, der tidligere rummede en station til Æ Kleinbahn i Ustrup.

Sofie har i øjeblikket et sabbatår, efter at have afsluttet en problematisk skolegang, der begyndte i forbindelse med Haderslev reformen på skoleområdet, da hun var 11. Nogle episoder gjorde, at skolen blev et utrygt sted at være. I Ungeuniverset endte hun med ikke at være i skole i 1 1/2 år, og klarede sig med selvstudie. Denne periode resulterede i social angst. Men to år på efterskole blev et positivt vendepunkt.

Louise har siden januar 2021 gået i specialklasse i ungeuniverset i Vojens. Hun lider af indlæringsvanskeligheder som følge af en svag arbejdshukommelse. Louise fik en diagnose allerede som femårig. Hun havde støtte i børnehaven, og har været udfordret i Folkeskolen siden 1. klasse.

- For både Sofies og Louises vedkommende har jeg skullet kæmpe en udmattende og frustrerende kamp mod et system, der som oftest ikke har villet eller ikke har kunnet hjælpe, siger Betina Lau, der mener, at hendes døtre har været udsat for såvel et fagligt som et socialt svigt fra skoler, skolepsykolog og kommunens Børn- og Familieafdeling.

- Groft sagt har der ikke været nogen hjælp at hente. Ingen vejledning og meget lidt hjælp, når man selv henvender sig. Procedurer og lovgivning er ikke blevet holdt. Ofte helt tydeligt med baggrund i, at der skal spares, spares og spares, siger Betina Lau og tilføjer:

- Jeg forstår det ikke. For jo længere tid børn går med sådanne problemer, jo dyrere risikerer det at blive for samfundet i den sidste ende. For slet ikke at snakke om de menneskelige omkostninger for børn og familier.

Detaljerne i døtrenes forløb holder Betina Lau for sig selv. Indtil videre. For hun vil selvfølgelig bære dem med ind i det politiske arbejde, hvis hun bliver valgt til november.

- Vi er jo ikke de eneste, der har oplevet det her med vores børn og systemet. Mange andre står i samme situation, hvor børn er udfordret psykisk, socialt eller indlæringsmæssigt, uden de får den nødvendige hjælp i skolen eller det rigtige skoletilbud. Derfor er det vigtigt at få rettet fokus på problemerne og få dem løst på en anstændig måde, siger Betina Lau, der er uddannet jurist og dermed mere hjemmevant i paragraffer og regler end de fleste.

- Jeg tror, at nogle giver op, når de bliver mødt af systemets mangel på imødekommenhed og hjælp. Men jeg er altså en ildsjæl, og jeg giver ikke op.

Heldigvis er der lys forude for Betina Laus to døtre. Sofies socialangst er under kontrol. Hun forventer at starte i lære som konditor næste år. Og for første gang i mange år trives lillesøster Louise med sine lærere og kammerater.

- Tingene ser trods alt bedre ud nu.  Det er derfor, at jeg kaster mig ind i politik. Nu har jeg overskuddet, siger Betina Lau, der ikke er uden erfaring i den demokratiske proces. Blandt andet som tidligere formand for bestyrelser i børnehave og skole og som medlem af bestyrelsen i en HAB-afdeling.

Og så er det i øvrigt ikke kun folkeskolen og de udfordrede elever, der har hendes interesse. Miljø og biodiversitet samt uddannelse bredt har også den 46-årige kandidats særlige bevågenhed.

Betina Lau 1

- Nu har jeg overskud til at kaste mig ind i politik, siger Betina Lau – her ved Tørning Mølle, hvor hun ofte går ture.

rodrose hvidkant150