Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

 

Der var ikke tegn i sol og måne på, at Marie Skødt skulle gå hen og blive socialdemokrat under hendes opvækst i det lille landsbysamfund, Varming, der ligger mellem Gram og Ribe. Her drev faderen en tømrervirksomhed med savværk, mens moderen var organist ved omegnens kirker.

Hendes far var drevet af arbejdsomhed for at kunne give sine egne børn bedre økonomiske vilkår, end han selv havde oplevet i sin barndom, efter hans forældre gik konkurs i den økonomiske krise i 1930’erne. Familien med fem børn flyttede fra en stor gård til en lejebolig af ringe stand, før de fik råd til igen at eje sit eget hus med have. Maries farfar blev socialdemokratisk sognerådsformand med Stauning som forbillede.

Som søn af en tidligere landmand var Maries far blevet sendt ud at tjene hos bønderne allerede som 14-årig. Men landbrug var ikke noget for ham.
Med kun syv års skolegang begrænsede mulighederne sig. Men det rådede faderen bod på, mens han malkede køer og pløjede marker. I sin fritid tog han i skole. Og han tog på højskole, nærmere bestemt i Askov og Uldum med fokus på sløjd, for det var hans drøm at starte virksomhed med træ.

Det lykkedes, og derfor er Marie Skødt vokset op med lugten af ”savsmuld, gammelt støv, terpentin” og mange andre af de dufte, som et savværk frembringer.

Den socialdemokratiske byrådskandidat er stolt, når hun fortæller om faderen, der døde for tre år siden. For han begyndte særdeles beskedent og grundlagde sit værksted i et hønsehus. Siden udviklede han værket efter værdier om ordentlighed og drev det gennem mere end en menneskealder. I perioder talte virksomheden godt en snes ansatte.

I dag drives Varming Savværk videre af en af Marie Skødts nevøer.

Maries mor var ud af en landmandsfamilie i flere generationer. En familie, hvor klaveret og musikken også fulgte med.

For Maries mor banede klaverfærdighederne vej til at tage den organistuddannelse, der gav hende ansættelse som organist i Vester Vedsted og på Mandø.

Marie Skødt er således ikke kun vokset op med duften af savsmuld. Men også med musik i ørerne.

Men først og fremmest er hun vokset op med stærke holdninger til det vigtige i fællesskab og sammenhold. At man skal kere sig om hinanden, og at vi har ansvar og forpligtelser over for hinanden. - Det har været det grundlæggende i min familie.

Marie Skødt er vokset op sammen med to ældre søskende - en søster og en bror.

- I min familie er der tradition for at tage på efterskole. Min mor og onkler har gået på Vojens Ungdomsskole, hvor også mine søskende og jeg har gået, smiler Marie, der forklarer, at familien nøje valgte lige netop den skole, fordi den bygger på traditionelle Grundtvig-Koldske værdier.

Det socialdemokratiske byrådsmedlem har en hel del andet med i rygsækken, når hun 16. november genopstiller til det byråd, hun blev valgt ind, da hun første gang stillede op i 2017.

Som 50-årig karakteriserer hun først og fremmest sig selv som humanist, og det giver mening, når hendes karrierevej til det nuværende job som lektor på UC Syd rulles ud.

Som student forlod hun familien og savværket i Varming og rev et år ud af kalenderen for at rejse til Australien med rygsæk og til Grønland som au pair. Senere rykkede hun til Ålborg for at studere. Som bachelor flyttede hun til Odense for at være sammen med sin kæreste og nuværende mand, Torben og gøre studierne færdige som cand.mag. i kommunikation og semiotik.  

Som uddannet kandidat rykkede Marie og familien til Vojens, fordi hun fik arbejde som informationsmedarbejder på Affaldsregion Nord og senere som miljødebattør i Kolding Kommune. Siden har hun arbejdet med kommunikation og projektledelse ved Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Udviklingscenter Haderslev, VUC SYD og Haderslev Stift. 

Siden 2011 har hun været ansat ved UC Syd, hvor hun nu er lektor. Og siden 2018 medlem af Haderslev Byråd for Socialdemokratiet, efter at hendes politiske interesse blev vakt gennem bestyrelsesarbejde som formand for dagplejen og børnehaven, og siden som medlem af §17.4 udvalget Vision Vojens.

- I det politiske arbejde er jeg optaget af, at vi som mennesker trives og udvikles. Hvis vi gør det, kan vi nå meget mere sammen. Jeg er bekymret over al den fokus på såkaldt kvalitetssikring og dokumentation, der risikerer at tage fokus fra det, som der i virkeligheden er brug for. Lad os vise mere tillid til hinanden og sammen finde løsninger, siger Marie Skødt.

marie 1 1

rodrose hvidkant150