Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Ordentlighed, faglighed og kvalitet.

Det er tre nøgleord for socialdemokraterne, når det gælder Haderslev Kommune som arbejdsplads og servicevirksomhed.

Haderslev Kommune er langt den største virksomhed i lokalområdet med en omsætning på over fire milliarder kroner og mere end 5.000 ansatte. Kommunen spiller således en meget stor rolle i næsten alle familiers dagligdag.

Det er derfor, at vi kræver ordentlighed, faglighed og kvalitet. Det er tre begreber, der skal være på plads i en kommune, der betjener cirka 56.000 mennesker. En “betjening”, der blandt andet består i, at hver eneste husstand hver eneste dag året rundt får leveret kommunal service i form af vand, veje, kloak, gadelys, undervisning, pasning og pleje og meget, meget mere.

Alt dette kræver en dygtig styret organisation og en ansvarlig ledelse. Og hvad angår ansvarlig ledelse. Vi ønsker at levere en sådan ledelse.

Vi ønsker en politisk og administrativ ledelseskultur, som bygger på tillid til medarbejdernes kompetencer. Vi foretrækker, at den enkelte medarbejder, og de enkelte institutioner har et meget stort ord at skulle have sagt over den daglige tilrettelæggelse af arbejdet. Medarbejderne er de nærmeste til at pege på de bedste løsninger. Løsninger, der netop er baseret på ordentlighed, faglighed og kvalitet.

Vi ønsker også kontinuerligt at opkvalificere faglighed og kvalitet hos kommunens medarbejdere. Derfor vil vi investere i efter- og videreuddannelse.

I forhold til borgerne finder vi det afgørende, at borgmester, kommunalbestyrelse og administrativ ledelse angiver en klar retning og klare mål for den kommunale service. Og samtidig sørge for, at de nødvendige ressourcer er til stede.