Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Nærdemokratiet trænger til at blive styrket. Borgerne skal inddrages i de store beslutninger. Inden beslutningerne tages. For nogen kan virke som en besværlig proces.

Men for Socialdemokratiet er det ikke kun en helt naturlig udvikling af vores demokrati, men også en nødvendighed, fordi mange borgere oplever, at afstanden mellem dem og politikerne er blevet for stor.

I Socialdemokratiet mener vi også, at politikernes beslutninger bliver bedre, når borgerne får lov at bidrage med deres viden og erfaringer.

  • Vi vil sørge for langt stærkere borgerinvolvering via afholdelse af regelmæssige borgermøde i hele kommunen, hvor borgmester, politikere og kommunale medarbejdere forpligtiger sig til at lytte og være i dialog med borgerne.
  • Vi ønsker, at der oprettes et ungeråd. Fordi de unge i langt højere grad skal involveres i den demokratiske og politiske beslutnings-proces.
  • Vi vil hjælpe, understøtte og imødekomme de frivilliges behov og ønsker. Haderslev Kommune var ingenting uden de frivilliges indsats. Vi skal derfor på alle områder give de frivilliges indsats vores fulde opbakning.