Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Børn og unge er vores fremtid. Derfor skal vi sørge for, at de får det allerbedste afsæt. For deres og for samfundets skyld. Vejledning i studieretnng og gode uddannelser er nøglepunkter.

Derfor vil Socialdemokratiet fokusere på tre konkrete indsatser, der giver de unge en meningsfyldt fremtid - også de børn og unge, der har det svært.

  • Vi ønsker at samle alle ungdomsuddannelser i Haderslev og oprette en campus omkring Christiansfeldvej og Louisevej. En campus styrker uddannelserne og giver et bedre studiemiljø.
  • Vi vil sørge for en tidligere og mere kvalificeret indsats over for udsatte børn og unge. Vi ved, at desto hurtigere og mere effektivt, vi sætter ind, desto bedre hjælper vi både børn og forældre.
  • Vores unge skal vejledes bedre i deres valg af studieretning. Derfor ønsker vi en mere effektiv ungdomsvejledning. Vi skylder både de unge og samfundet, at de unge vejledes til den uddannelse, der er rigtigst for dem.