Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

En stærk politik for bosætning og erhverv er en væsentlig forudsætning for, at Haderslev Kommune oplever vækst og udvikling. Og samtidig en af forudsætningerne for, at vi kan højne vores velfærd.

Socialdemokratiet har især udpeget tre indsatser, der kan udvikle vores erhvervsliv, skabe flere job, få flere borgere og dermed generere flere skatteindtægter.

  • Vi ønsker, at kommunen opkøber, byggemodner og klargør jord ved motorvejen, således at kommunen straks kan tilbyde virksomheder at slå sig ned her.
  • Vi vil samtidig sætte større fokus på attraktive byggemuligheder. Både på landet og i alle tre centerbyer.
    Samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv - ikke mindst om uddannelse og arbejdspladser – skal styrkes.
  • Socialdemokratiet ønsker et særligt fokus på de cirka 350 unge, der i dag er uden uddannelse og beskæftigelse.