Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Forsvarets Musikalske Ambassadør

Slesvigske Musikkorps – i daglig tale SMUK – er et af forsvarets tre fuldtidsprofessionelle musikkorps og består af 16 musikere (messingblæsere og slagtøj). SMUK hører formelt set under Telegrafregimentet i Fredericia og har siden 1953 være hjemmehørende i Haderslev. SMUK har til huse i Slesvigske Musikhus, der er opført med økonomisk støtte fra AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Haderslev Kommune og Forsvaret. Musikhuset ligger ved siden af Haderslev Kaserne. 

 

SMUK repræsenterer forsvaret ved en lang række arrangementer og koncerter både herhjemme og i udlandet. Musikkorpset deltager ved militære parader og er med til at markere nationale mærkedage.

SMUK er kendt for sin store musikalske bredde. Alsidigheden og korpsets mange finesser bliver understreget af den perlerække af store musikalske navne, som SMUK de seneste år har optrådt sammen med, heriblandt Barbara Hendricks, Niels Lan DoKy, Caroline Henderson, Søs Fenger, Cæcilie Norby, Stig Rossen, Kurt Ravn, Pia Raug, Brødrene Olsen, Guido Paevatalu og Tamra Rosanes.
Den musikalske alsidighed afspejles også i en omfattende CD produktion.

Musikkorpsets støtteforening tæller mere end 2.500 medlemmer. SMUK er et ikon for forsvaret og for danskheden i den sydlige del af landet, men korpset har også på landsplan opnået en synlighed og en popularitet som få andre danske ensembler.

SMUK afspejler forsvaret som en moderne, men samtidig traditionsbærende virksomhed.

rodrose hvidkant150

Fokus 5a

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.