Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Alle børn har krav på en tryg barndom og en barndom med de bedste muligheder for trivsel.

Derfor arbejder vi i Socialdemokratiet for stærke dagplejer, vuggestuer og børnehaver.

På baggrund af nye regler og minimums-normeringer kan vi forvente en betydelig positiv udvikling på området i den kommende valgperiode.

Derfor vil vi sørge for mere tid og bedre muligheder for, at omsorg for børnene og deres fællesskaber bliver gjort til virkelighed.

Vi vil sørge for, at investeringer i dagtilbud bliver prioriteret til børnenære medarbejdere og vi vil arbejde for at sikre, at selve indfasningen kommer til at foregå i et tæt samarbejde mellem medarbejdere, forældre og børn.

Når det gælder børn med særlige behov, ser vi det som vores opgave at arbejde for de bedst mulige og specialiserede dagtilbud.

Endelig fokuserer vi fortsat på at inddrage forældre og medarbejdere i en tættere og mere systematisk dialog. Den dialog vil gavne alle parter.