Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Haderslev Kommune skal have en strategi for udvikling og udsyn, der skal sikre prioritering og retning i samarbejdet på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau.

At have fingeren på pulsen politisk og administrativt i forhold til, hvad der rører sig uden for kommunen er centralt i forhold til f. eks. at tiltrække nye uddannelser, arbejdspladser, at komme med i spændende og udviklende samarbejder både i EU, nationale regionale og lokale sammenhænge, at være med til at sætte Haderslev Kommune på landkortet som et sted, hvor udvikling og samarbejde kan ske.

Vi vil derfor som socialdemokrater arbejde for, at det eksterne samarbejde får en stærk prioritering, og at der er et markant fokus på, hvad der sker uden for vores kommune.

Haderslev Kommune vil invitere erhvervslivet, faglige organisationer, kultur og fritidslivet m.fl. til at blive aktive deltagere i sådanne eksterne samarbejder, som vil bidrage til udvikling og fremdrift af vores kommune.