Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Mange frivillige yder hver eneste dag året rundt en helt igennem fremragende indsats i Haderslev Kommune. I de mange kultur- og idrætsforeninger og i sociale sammenhænge som f. eks. væresteder, besøgstjenester, selvhjælpsgrupper, plejehjems-venner, vågekoner, pårørendeforeninger, ældreklubber og meget, meget mere.

Frivilligt arbejde er en kæmpe rigdom for både lokalsamfundet og for den enkelte, hvad enten man yder eller nyder.

Socialdemokraterne ønsker at understøtte og være med til at udvikle dette enestående bidrag til vores velfærdssamfund.

Vi vil stå som garant for, at en seriøs inddragelse af de frivilliges arbejde foregår i dyb respekt for såvel frivillige som deres foreninger og organisationer.

Vi fastholder samtidig, at de frivilliges indsats aldrig må blive en undskyldning for at slække på den professionelle omsorg og hjælp, som kommunen har ansvar for at yde.

Socialdemokraterne tror, at rummelige samarbejdsaftaler med foreninger og organisationer er en farbar vej frem. Det er aftaler, som socialdemokraterne er klar til at afsætte den nødvendige økonomi til. Det er nemlig forudsætningen for, at de frivilliges arbejde kan udvikle sig og blomstre yderligere.