Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Mennesker med handicap er mennesker med ressourcer. Ligesom alle andre borgere. Derfor vil vi sørge for, at mennesker med handicap får mulighed for at deltage aktivt i alle samfundslivets arenaer. I så høj grad som muligt.

Vi ønsker også, at borgere med handicap og deres pårørende i Haderslev Kommune føler sig trygge i mødet med kommunen. De skal have den rigtige hjælp fra første færd.

Det er vigtigt have blik for det enkelte menneske. I mødet med kommunen skal den handicappede derfor være i centrum. Og mødes med lydhørhed, tillid og respekt i et samarbejde, der har til formål at skabe fælles mål og høj grad af medbestemmelse, når det gælder den handicappedes eget liv.

Vigtigt for samarbejdet er, at kommunikationen foregår i et sprog, som borgeren forstår. Både skriftligt og mundtligt.

Vi ønsker også i højere grad at inddrage mennesker med handicap og deres pårørende i udviklingen af nye løsninger og forslag til kommunens handicappolitik. Derfor skal vi gøre det nemmere for borgerne selv at medvirke i den udvikling.