Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Idrætslivet skaber meningsfulde fællesskaber og sammenhængskraft på tværs af Haderslev kommunes mange foreninger. Det sker, når der er idrætstilbud for alle, der har lyst til at deltage.

Her er fundamentet stærkt med et foreningsliv, der tæller mange medlemmer og en flot tradition for frivillighed. Udgangspunktet for at støtte og udvikle det eksisterende foreningsliv er således rigtigt godt.

Vi mener, at dette fundament giver fine muligheder for samarbejder og forsøg med nye og alternative foreningsformer og idrætter.

Vi vil derfor satse på, at Haderslev Kommune bliver kendt som kommunen med et sprudlende idrætsliv. Et sted med udviklingsmiljøer og plads til at eksperimentere. Et sted, hvor græsrødder, ildsjæle og foreningsfrivillige skaber synergi i samarbejde med professionelle udøvere. Og et sted, hvor den traditionelle foreningsidræt får tidsvarende rammer.

Haderslev kommune skal også være ramme om store idrætsbegivenheder. Til glæde for kommunens borgere, men også som led i en markedsføring af vores kommune.

Vi vil arbejde for at styrke de økonomiske rammer i en sådan strategi, når den inddrager alle interesserede og frivillige.

Det kræver, at Haderslev kommune bliver en aktiv rammeskaber for foreningslivet. At kommunen lytter, inviterer og tager initiativer til ligeværdige og gensidige samarbejder med kommunens frivillige foreningsliv.

Den holdningsændring vil vi som socialdemokrater sikre.