Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Foreningsfællesskab og sundhed går hånd i hånd. Den sundhedsfremmende indsats starter ofte i foreningslivet. Både i forhold til mental sundhed og fysisk sundhed.

For os er sundhed og forebyggelse en kerneopgave i det kommunale arbejde. Herunder også kampen for mere lighed i idræt og mere lighed i sundhed. Haderslev kommune vil således inddrage sundhed- og forebyggelsesaspekter i sine beslutninger og sikre gode og sunde rammer for bevægeglæde for alle børn og voksne, unge og ældre, mænd og kvinder i by og på land.

For os er det vigtigt, at der er fokus på motion, fællesskab og muligheder for en sund livsstil. Lighed i idræt og lighed i sundhed er tæt forbundne og spiller sammen i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse. Vi skal turde gå nye veje og etablere nye samarbejder for at nå vores mål.

Et forpligtende samarbejde med idrætsforeninger m.fl. i Haderslev kommune er således af afgørende betydning for at sikre lighed i idræt, gode fællesskaber, alsidige former for træning og samvær for alle - ikke mindst for særligt udsatte mennesker – de foreningsuvante, de ældre og de kronisk syge borgere.