Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Vi ønsker fortsat at udbygge nettet af cykelstier. Vi skal omlægge den kollektive trafik til en mere grøn profil, og vi skal finde incitamenter til, at borgerne i højere grad gør brug af den kollektive trafik.

Desuden vil vi bevare, men også udbygge de ”grønne åndehuller” i og uden for vores byer.

Vi ønsker også flere vandreruter, og vi skal sikre, at kommende udstykninger stiller krav til grøn omstilling.

Og så vil vi arbejde for, at den offentlige transport i hele kommunen forbedres. Det gælder busforbindelser vest for motorvejen. Og det gælder busforbindelser til og fra Haderslev. Herunder især forbindelsen mellem Vojens togstation og Haderslev Busstation.