Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Innovation og iværksætteri er med til at skabe vækst og udvikling i Haderslev kommune. Derfor vil socialdemokraterne understøtte iværksættere og innovative virksomheder. Blandt andet ved at være aktive partnere for erhvervsnetværk og iværksættermiljøer.

Vi ønsker fokus på de styrker, som erhvervsmæssigt allerede eksisterer i Haderslev kommune. Her ser vi et stort potentiale for øget vækst og beskæftigelse.

Derfor retter vi særlig stor opmærksomhed mod erhverv med tilknytning til produktionsvirksomheder, håndværk og byggeri, landbrug og fødevarer.

Vi prioriterer at tage godt imod nye virksomheder og iværksættere og vil sikre en god dialog og rådgivning, men også stille os til rådighed som samarbejdspartnere.