Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Kredsgeneralforsamling

Kredsgeneralforsamling
Medlemmer af Socialdemokratiet inviteres til den årlige kredsgeneralforsamling, hvor bl.a. den endelige kandidatopstilling godkendes.

Arrangement oversigt

Startdato Onsdag 30.06.2021 19:30
Slutdato Onsdag 30.06.2021 21:30
Sted Byrådssalen - Rådhuset på havnen - Indgang A
Bemærkning

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Mandatprøve
4. Valg af dirigent og to stemmetællere
5. Bestyrelsens beretning v. formand Thomas Vester Clausen
6. Regnskab v. kredskasserer Kurt Schmidt Nielsen
a) Regnskab for 2020
b) Fastsættelse af kontingent.
Kredsbestyrelsen foreslår, at vi følger det af hovedbestyrelsen foreslåede kontingent
c) Fastsættelse af partiskat.
Kredsbestyrelsen foreslår at vi fortsætter med 3 procent.
7. Uddannelses- og aktivitetsplan for det kommende år
8. Indkomne forslag
a)Ændring af kredsvedtægten - vedlagt
9. Valg:
a)Næstformand
På valg: John Lauridsen (modtager ikke genvalg)
b)Kasserer
På valg: Kurt Nielsen (modtager genvalg)
c)1 Revisor for 2 år
d)2 revisorsuppleanter (på valg hvert år)
På valg:
i)Kurt Kock
ii)Nina Aarhus
e)Kongresdelegerede
Ud over formanden vælges: en kongresdelegeret og to suppleanter
Kongresdelegeret: princip næstformand
1. suppleant: (princip kasserer)
2. suppleant (princip sekretæren)
Fordeling af evt. yderligere kongresdelegerede. Kredsbestyrelsen udpeger
10.Opstilling af kandidatliste til kommunevalget
11.Indstilling af kandidat til regionsrådsvalget
12.Folketingskandidat. På valg: Jesper Petersen.
13.Orientering
a)Politisk orientering ved folketingskandidaten.
b)Politisk orientering ved gruppeformanden.
14.Eventuelt

rodrose hvidkant150

Fokus 1

Spørgsmål & Svar
På denne chat kan du få svar på de spørgsmål du har ... her og nu.