Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

En mangfoldig natur. Et rigt dyreliv. Det har en kæmpe værdi i sig selv. Samtidig er oplevelser i det fri en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker. Det gælder både for vores kommunes egne borgere og for vores besøgende.

I samspil med borgere og erhvervsliv ønsker vi, at Haderslev Kommune skal blive en vildere kommune, end vi i forvejen er. Derfor vil vi arbejde for flere træer, mere urørt skov og et vildere plante- og dyreliv.

Vi ønsker at give vand i vores kommune et større fokus. Specielt når det gælder dam og fjord vil vi arbejde for, at vandet og dermed biodiversiteten bliver forbedret. Gennem et stærkere samarbejde med lodsejerne, skal vi ligeledes forbedre kvaliteten af vores vandløb. Samarbejde er også nøgleordet med hensyn til at få et rent Lillebælt. Her gælder det samarbejde med de andre Lillebælt kommuner.