Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Det er vælgerne i Haderslev Kommune, der hvert fjerde år udpeger politikerne til at tage beslutninger for dem i byrådssalen.

Som socialdemokrater ønsker vi samtidig en kontinuerlig dialog med vælgerne. Uden for byrådssalen. Ude blandt borgerne. I Arnum, Nustrup, Fjelstrup og alle andre steder i kommunen. Og i hele valgperioden.

Vi ønsker en kommune, der er åben i alle vigtige beslutningsprocesser. En kommune, der inspirerer borgerne til at engagere sig og tilkendegive deres mening og ønsker. På baggrund af seriøs og objektiv kommunal information.
Det er sådan, vi mener, at nærdemokratiet fungerer bedst.

Borgerne skal også have langt nemmere adgang til både politikere og embedsmænd, når borgerne selv føler et behov. Stort eller lille.

Socialdemokraterne vil styrke nærdemokratiet med traditionelle borgermøder. Men også med en række andre initiativer, der bringer borgere og politikere sammen. For eksempel fyraftensmøder på virksomheder, kaffemøder i foreninger og fast træffetid for borgere hos borgmesteren.