Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Fordi jeg mener, at jeg med afsæt i vores kommunes stærke fællesskaber kan bidrage til at sikre mere borgernær velfærd og omsorg.

Mit politiske engagement er funderet på foreningen en social retfærdighedssans og en naturlig nysgerrighed for, hvordan vi bygger det bedst mulige samfund for flest mulige.

Mine tre mærkesager

Sund økonomi. Jeg vil arbejde for en ansvarlig økonomisk politik, hvor pengene passer og hvor vi har fokus på at prioritere og investere langsigtet ift. at sikre den borgernære velfærd.

Skole og daginstitutioner. Skole og daginstitutioner: Vi har gode og velfungerende daginstitutioner og skoler, som vi har gode muligheder for sikre bedre rammer, til gavn for børn, forældre og medarbejdere.

Grøn omstilling. Viljen og interessen for at blive en grøn kommune er større end nogensinde. Jeg har en ambition om at gør de mange gode intentioner til konkret forpligtende politisk handling.

Det brænder jeg mest for

Politisk brænder jeg for at være med til at sikre praksisnære løsninger, som skaber reelle forbedringer. Det gælder uanset om udfordringerne er komplekse eller simple.

FAKTA om

Rune Robert Friis, 36 år, født og opvokset i Haderslev. Bopæl: Ladegårdsvej 52, 6100 Haderslev.
Familie: Far til Ranja og Vilje - gift med Nina, efterskolelærer. To børn – Ranja, 8 og Viljer, 5 år.
Uddannelse: Folkeskolelærer og cand. pæd. phil.
Erhverv: Praksisvejleder på skoleområdet
Lokalpolitik: Aktivist og debattør. Opstiller til kommunalbestyrelsen for første gang.
Tillidshverv: Forældrebestyrelsesformand i Børneunivers Nord (2018 - 2020)
Fritidsinteresser: Musik og familie

Derfor er jeg socialdemokrat

Socialdemokratiet har i mere end 140 år været en helt afgørende drivkraft i at udvikle det relativt frie, lige og solidariske samfund, vi har i dag. Jeg ønsker at tage del i den socialdemokratiske bevægelses fælles arbejde for at opretholde og videreudvikle vores samfund.

Som socialdemokrat er jeg med til at tage ansvar og søge kompromiser, og kan gennem mit politiske virke understøtte den socialt retfærdige samfundsudvikling, som jeg personligt ønsker.

Mit ønske om videreudvikling gælder ikke alene landspolitisk, men i højeste grad også kommunalpolitisk, hvor jeg er overbevist om, at et stærkt socialdemokrati vil stå i spidsen for en bedre social balance og et endnu stærkere fællesskab på tværs af vores kommune.

Rune Robert Friis
Mobil tlf: 21 55 70 64
Mail: runerobertfriis@gmail.com

 

 

rodrose hvidkant150