Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Jeg har et stærkt ønske om at være med til at gøre Haderslev Kommune til det bedste sted at leve og gøre en forskel for lokalsamfundet. Skabe udvikling, fællesskab og sammenhængskraft.

Mine tre mærkesager

Kultur og idrætsliv: Jeg brænder for kultur-, idræts- og foreningslivet. Det idrætsforeningsliv hvor en meget stor del af befolkningen i Haderslev kommune udfolder sig i et grundlæggende og forpligtende fællesskab. Et fællesskab hvor alle børn, unge og voksne, høj som lav møder hinanden som ligeværdige og på lige fod.

Et kulturliv i bredeste forstand med musik, teater, malerkunst, events, happenings mv., og hvor der også er plads til de nye, skæve og provokerende vinkler - hvor ildsjælene kan bolstre sig.

Et kultur- og idrætsliv hvor vi sammen skaber oplevelser for hinanden og med hinanden.

Fundamentet i Kultur- og idrætslivet er det folkelige fællesskab, der udgør en væsentlig del af sammenhængskraften på tværs kommunens af forskellige by- og landsamfund. Et fællesskab, der er grundlæggende for vores fysiske og mentale sundhed og trivsel og for vores demokrati.

Samarbejde mellem kommune og civilsamfund: Samarbejdet mellem kommune, borgere, foreninger og erhvervsliv skal nytænkes. Målet er gennem handling at skabe et fælles ansvar og ejerskab til det sted, vi bor sammen.

Et sådant samarbejde vil skabe udvikling, glæde og stolthed både i byerne og i landdistrikterne. Men det kræver omstilling og nytænkning. Ikke mindst i kommunen, men også blandt civilsamfundsaktørerne.
Kommunens medarbejdere skal uddannes i nye samarbejdsformer, således at de kan sætte kræfter og kompetencer i spil hos borgerne. Målet er at skabe øget motivation, arbejdsglæde, stolthed og fælles ejerskab til vores kommune.

Erhvervsudvikling og markedsføring: Der skal være et tæt, smidigt og effektivt samarbejde mellem Haderslev Kommune og det lokale erhvervsliv. Vi skal være dygtige til at spotte nye tendenser og muligheder, men altid have et stærkt fokus på egne styrkepositioner. Vækst er en naturlig betingelse for at kunne skabe en økonomi, der gør det muligt at udvikle den kommunale service, styrke kulturlivet, skabe gode rammebetingelser for idrætslivet og for de gode naturoplevelser mv.

Vi skal lave flere events, der dels giver indbyggerne i kommunen gode oplevelser og dels styrker kendskabet til Haderslev Kommune. Vi skal fortælle de gode historier om Haderslev Kommune - om hvad vi har at byde på. Den smukke natur, vores spændende kultur og historie, de mange begivenheder, der løber af stablen i kommunen etc.

Med et godt erhvervsmiljø, en flot natur, spændende kultur og historie og et mangfoldigt idræts- og fritidsliv skal Haderslev Kommune være et sted, der emmer af udvikling, dynamik og samarbejder på kryds og tværs. Fællesskab og samarbejde mellem kommunes mangfoldige institutioner, foreninger og interessenter vil tilsammen skabe fantastiske udfoldelsesvilkår for børn, unge, voksne i Haderslev Kommune. Lykkes vi med denne satsning, og vores omverden kender til os, vil det friste at flytte til Haderslev. Både som familie og som virksomhed.

Det brænder jeg mest for

Jeg er personlig drevet af at gøre noget sammen med andre – at sætte noget i gang. Jeg har gennem mere end 20 år brugt en stor del af min fritid i Haderslev FK. Her har det handlet om inden for klubfællesskabets rammer, sammen med andre frivillige trænere og ledere at skabe udvikling og fælles gode fodboldoplevelser for vores ca. 1.200 medlemmer. En fantastisk klub med holdninger og værdier.

FAKTA om

Claus Dall, 57 år, født og opvokset i Gram. Bopæl: Nederbyvænget 360, Haderslev.
Familie: Gift med Tine – lærer på Haderslev Realskole
Tre børn: Anders 29 år og jurist. Peter 26 år og cand. scient. pol. Ida 25 år, kandidatstuderende i psykologi. To børnebørn på to og fire år.
Uddannelse: Uddannet cand. jur. ved Århus Universitet i 1993.
Erhverv: Ansat som kultur- og Idrætskonsulent i Vejle Kommune. Tidligere chefkonsulent, teamleder og jurist i Haderslev Kommune fra 1996 - 2018.
Master i offentlig Ledelse.
Tillidsrepræsentant for DJØF i elleve år.
Lokalpolitik: Stiller op til Haderslev Kommunalbestyrelse for første gang.
Tillidshverv: Formand for Haderslev FK med 1.200 medlemmer siden 2013, medlem af SønderjyskEs fodboldbestyrelse, medlem af DBUs repræsentantskab.
Fritidsinteresser: Musik, kultur, historie, rejser og sport.

Derfor er jeg socialdemokrat

To begreber er fundamentet for mit socialdemokratiske ståsted. Dels er jeg af den opfattelse, ”at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder”, og dels er jeg af den opfattelse, at ”den, der har evnen, også har pligten”.

Jeg er således personligt optaget af, at alle får mulighed for at opfylde deres potentiale. Samtidigt sikrer vi hinanden i et fællesskab, hvor ingen bliver ladt alene tilbage. På den måde kan man på én og samme gang skabe både dynamik og udvikling og samtidigt have et fundament af tryghed og tillid til hinanden og det samfund, vi er fælles om.

En god socialdemokratisk hjemmebase - det gode sted at leve – men med appetit på og inspiration fra livet udenfor kommune- og landegrænser.

Claus Dall
Telefon: 2037 5397
Claus@hfkudvalg.dk

 

 

rodrose hvidkant150