Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Fordi jeg mener, det er tid til forandring i Haderslev Kommune, da jeg ser nogle bekymrende tendenser. Vi bliver flere og flere ældre i hele landet, men denne demografiske udvikling går for stærkt i Haderslev Kommune. 

Haderslev Kommune skal i langt højere grad være den kommune, som tilflyttere vil kigge på, når de overvejer at flytte til vores landsdel, og der mener jeg, at det er tid til nye tanker og idéer. Jeg vil derfor arbejde intenst for, at Haderslev Kommune bliver et mere attraktivt sted at bo.

Jeg mener, vi skal gøre meget mere for at tiltrække borgere i den erhvervsaktive alder, da det er dem, der skal sikre, at vores velfærdssamfund kan tage hånd om de flere ældre.

Mine tre mærkesager

Flere unge skal blive boende: Flere unge mennesker skal vælge at blive boende i Haderslev Kommune. Derfor vil jeg blandt andet kæmpe for at få flere uddannelser til kommunen, da det kan spille en stor rolle i de unges beslutning om at blive. Jeg vil derudover arbejde for, at vi bliver langt skarpere, når det kommer til at få unge mennesker til at vælge både erhvervsuddannelser og øvrige uddannelser i kommunen. Jeg mener, Haderslev Kommune skal arbejde tættere sammen med ungdomsuddannelserne, så man får reklameret for de muligheder, som kommunen rummer, mens eleverne fortsat går på en ungdomsuddannelse og dermed fortsat er i kommunen.

En forbedret folkeskole: Jeg vil arbejde for at gøre folkeskolen i Haderslev Kommune bedre. Kigger vi på både det faglige niveau og trivslen hos børnene, går udviklingen desværre ikke den rigtige vej. Det skal vendes nu. Jeg mener derfor, at vi i højere grad skal lytte til hverdagens eksperter, så vi kan forbedre både faglighed og trivsel hos eleverne. En folkeskole, der har en positiv udvikling fagligt og trivselsmæssigt vil bidrage til, at det bliver mere attraktivt at flytte til Haderslev Kommune.

Øget fokus på kulturen: Stærke kulturinstitutioner kan være med til at forbedre kommunens omdømme, og en synlig og levende kultur kan være med til at gøre Haderslev Kommune mere attraktiv, når det kommer til at tiltrække tilflyttere og turister til kommunen. Kulturlivet har blødt under Corona-krisen, og det er vigtigt, at vi tager ansvar for at få sparket gang i kulturen igen. Derudover vil jeg argumentere for, at vi skal blive bedre til at markedsføre de kulturinstitutioner, som vi allerede har. Både internt og eksternt skal folk gøres opmærksom på, hvilke muligheder der i forvejen er i kommunen.

Det brænder jeg mest for

Jeg brænder for at hjælpe andre mennesker. Om det er at hjælpe min søn, mine medstuderende eller se Hus Forbi-sælgeren komme med et smil, når jeg køber et blad, giver alt sammen rigtig god mening for mig.

FAKTA OM

Cecilie Haaland, 23 år, født og opvokset i Haderslev. Bopæl: Simmerstedvej 123, 6100 Haderslev.
Familie: Mor til Albert på et år (meget snart to). Kæreste med Magnus på ottende år.
Uddannelse: Studerer til lærer på UC Syd Haderslev.
Lokalpolitik: Stiller op for første gang. Tidligere medlem af DSU Haderslev.
Fritidsinteresser: Sport og familie.

Derfor er jeg socialdemokrat

Jeg ersocialdemokrat, fordi jeg mener, at vi kan takke vores socialdemokratiske velfærdsmodel for vores gode samfund. Jeg er ikke naiv, og vores samfund er selvfølgelig ikke perfekt, men de værdier som grundlæggende gennemsyrer vores velfærdsmodel, kan jeg kun bifalde.

Jeg vil derfor gerne aktivt arbejde for at styrke Socialdemokratiet, da et stærkt socialdemokrati er måden, der sikrer, at vi fastholder og forhåbentlig styrker de socialdemokratiske værdier i samfundet.

Cecilie Haaland
Mobil tlf: 2272 4278
Mail: ceciliehaaland@hotmail.com

 

rodrose hvidkant150