Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op
Jeg tror, frøet blev sået, da jeg var bestyrelsesformand på Hertug Hans Skole.
Få måneder efter jeg blev formand, startede hele processen omkring Haderslev Reformen, som udmundede i bl.a. skolelukninger, og i at Hertug Hans Skole blev lagt sammen med Hjortebroskolen og blev til Sønder Otting Skole.
Jeg deltog i rigtig mange politiske møder, administrative møder og var en del af en gruppe bestående af alle skolebestyrelsesformænd i hele kommunen, hvor vi skabte et fællesskab - også politisk.
Da det viste sig, at den gamle Hertug Hans skole ikke længere kunne holde til presset som skolebygning, satte jeg alle sejl ind på, politisk og strategisk, at få en ny skole. Og på trods af manges tvivl, så lykkes det.

Mine tre mærkesager

Folkeskolen og udfordrede: Det er min oplevelse, at inklusionen ikke virker. Der mangler specialviden hos personalet. Det er for svært og en alt for langsommelig proces, at få skolepsykologen til at lave en udredning, samtidig med at det er umuligt at få den nødvendige hjælp uden en udredning. Der er elever, som mistrives socialt, psykisk og fagligt, hvilket slider hårdt på både barnet og hele familien.

Det er mit mål at medvirke til at der skabes et reelt samspil mellem forældre, skole og kommune til barnets bedste.

Miljø/diversitet: Jeg mener, at vi alle skal gøre, hvad vi kan for at bevare/genetablere levesteder for planter, insekter, dyr, fugle og fisk.

Som kommune har vi et ansvar for at vise vejen. Det gælder lige fra grøftekanterne til kommunale bebyggelser/områder. Til dette hører også affaldssortering/fjernelse af affald. Det er mit mål, at vi får kikket på de muligheder, vi har i kommunen og de allerede eksisterende tiltag, eks. håndteringen af grøftekanter og læhegn langs offentlige veje.

Uddannelser/lærepladser/arbejdspladser: Vi skal medvirke til bedre muligheder for, at unge kan uddanne sig i vores kommune, så de har lyst til at blive/flytte hertil og skabe sig en fremtid.
Flere og mere alsidige arbejdspladser vil for særligt børnefamilier gøre hverdagen nemmere at få til at hænge sammen.

Vi vil som kommune gerne udvikling og vi vil gerne være attraktive for tilflyttere. Mit mål er, at vi også skal være attraktive for dem, som vokser op i kommunen og give dem mulighed for at blive ved hjælp af uddannelser, lærerpladser og arbejdspladser.

Det brænder jeg mest for

Jeg brænder for, at medvirke til en verden, hvor vi opfører os ordentligt og samvittighedsfuldt overfor hinanden og vores natur. Hvor de stærke hjælper de svage med at blive stærkere. Hvor vi sørger for, at alle kommer med.
For mig er det vigtigt, at vi tænker langsigtet, da her og nu besparelser på den lange bane kan blive langt dyrere for samfundet.

Hvorfor: Vi lever i et rigt samfund, både økonomisk og vidensmæssigt. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, hvis vi efterlader folk på perronen. "En kæde er aldrig stærkere end det svageste led"

FAKTA om

Betina Lau, 46 år, født og opvokset i Haderslev, Bopæl: Knagsledvej 16, Ustrup.
Familie: Gift med Jan, servicetekniker hos Brunata. Fire børn: Jonathan, 21, i lære som smed. Sofie, 19, sabbatår - vil være konditor. Louise, 14, specialklasse på Vojens Ungeunivers. Emma, 11, Bregnbjerg skolen.
Uddannelse: Cand. jur. fra Århus Universitet
Erhverv: Ledig p.t.. Tidligere: Statsforvaltningen som fuldmægtig, administrativ medarbejder samt andet hos Frivillig Kolding. Bostedet Vilstrupvej 120 som omsorgsmedarbejder i nattevagt hos en borger med respirator.
Lokalpolitik: Opstiller for første gang.
Tillidshverv: Bestyrelsesformand af to omgange hos Cathrine Asylets Børnehave i Haderslev. Bestyrelsesformand for Hertug Hans skole/Sønder Otting. Bestyrelsesmedlem i afdeling 3 Fjordagerring, HAB.
Fritidsinteresser: Min familie, haven, naturen, rejser, en god bog, en god film, computerspil.

Derfor er jeg socialdemokrat

Jeg er født med en stærk retfærdighedssans. Og lige så længe jeg kan huske, har det været naturligt for mig, at vi alle er lige. Som barn og ung blev meget påvirket af alle mulige fortællinger om hårde menneskeskæbner.

Jeg er stolt af at være dansker og de grundlæggende tanker vi har omkring vores velfærdssystem - at vi hjælper hinanden og at vi alle har værdi. Det er for mig socialdemokratiske kerneværdier, og derfor er jeg socialdemokrat.

Betina Lau
Mobil tlf: 2825 5313
Mail: betina.lau1@post.au.dk

rodrose hvidkant150