Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Jeg har været faglig aktiv i rigtig mange år, så det politiske arbejde blev et naturligt valg. Det vil jeg gerne fortsætte med. For jeg brænder stadig for de svageste i vores samfund, og der er stadig nok at kæmpe for.

Min mangeårige baggrund – fagligt og arbejdsmæssigt – har givet mig indgående kendskab til hverdagens store og små sociale problemer såsom arbejdsløshed, misbrug, miljø, enlige mor- og far-problemer, ondt i livet, syge og ældre, der har brug for pleje og omsorg.

Så derfor er det helt naturligt for mig, at være Socialdemokrat.

Mine tre mærkesager

De ældre, de svage og børnene. Mit politiske hjerte banker for de svageste grupper, de ældre og de socialt svage familier.
Ældre skal have omsorg og pleje, de skal have den hjælp, de har behov for, Vi skal have flere varme hænder i ældreplejen. Og så skal det være trygt at være menneske med et handicap i Haderslev kommune.
I mange år har jeg arbejdet som pædagog i vuggestue og på børneafdelingen på sygehus, så jeg har set, hvor vigtigt det er, at børn får en god start i livet. Her er sundhedspleje, dagtilbud og en stimulerende fritid vigtige elementer. Vores børn er en investering i fremtiden.

En attraktiv kommune. Jeg ønsker en kommune, der skal være attraktiv på en række områder. Det forudsætter, at vi har en erhvervspolitik, der giver udvikling og vækst. Vi skal have skabt endnu flere arbejdspladser. Også til de kortuddannede.

Vi er heldige at have tre værn: Flyvepladsen i Skrydstrup, kasernen i Haderslev og civilforsvaret i Haderslev.
Det er gode arbejdspladser, som vi skal værne om og være stolte af. Vi er en garnisons-kommune.
Vi skal huske at udnytte de skønne områder, vi har i naturen. De er attraktive for både borgere og turister. Men vi skal også passe på og værne om naturen. For eksempel fjord og dam, der ikke må lide overlast af forurening eller byggerier.

Et rigt kulturliv er ligeledes en klar forudsætning for den attraktive kommune. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi støtter op om de frivillige kræfter i foreninger klubber og råd. I det hele taget støtter alle ildsjæle, hvad enten de er frivillige i de sociale foreninger eller i foreningslivet.

Kommunen skal være en god arbejdsplads, men så sandelig også en god kommune, der vil være attraktiv at leve og bo i om vi bor på landet eller i byen.

Sundhedspolitik. Vi skal blive ved at udvikle den kommunale sundhedspolitik. Forebyggelse og en tidlig indsats er utrolig vigtig. Men vi skal sige klart nej til udlicitering af vores velfærdsydelser. Også på sundhedsområdet.

Det brænder jeg mest for

De ældre, flere hænder i ældreplejen, samt i nattevagten. Syge og ældre skal have den pleje og omsorg, de har behov for. Det skal være trygt at være menneske med et fysisk eller psykisk handicap. De skal have den støtte og hjælp de har brug for. Børnene skal have en god start i livet. De er vores investering i fremtiden.

En erhvervspolitik, der giver udvikling og vækst og dermed flere arbejdspladser. Vi skal passe på og værne om naturen. Og støtter op om de frivillige kræfter, i foreninger klubber og råd, alle ildsjæle.

FAKTA om

Lone Ravn, 71 år, født og opvokset i Galsted. Bopæl: Svanevej 46, Haderslev.
Familie: Enke for 14 år siden. I dag kæreste med Jørgen. Børn: Datteren Lena, der er tandlæge, gift med Lars, der arbejder med it. To børnebørn.
Uddannelse: Barneplejerske.
Erhverv: Pensionist. Tidligere: Barneplejeske/pædagog på Ehlershjemmet, vuggestue i Ballerup og i Sønderborg og på Brd. Gram i Vojens (montrice). Kontor hos Selv-Hjælp Haderslev. Værkstedsassistent på Arbejdsmarkedsskolen.
Lokalpolitik: Stiller op til Haderslev Kommunalbestyrelse for ottende gang. Valgt første gang i 1994. P.t. medlem af Voksenudvalget og økonomiudvalget.
Tillidshverv: Tidligere været tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, været valgt til Gram A/S bestyrelse og bestyrelsesmedlem i fagforeningen gennem rigtig mange år. Stadig aktiv i Selv-Hjælp Haderslev og næstformand i Frivillig Center Haderslev.
Fritidsinteresser: Nyder hus, have og drivhus. At læse en bog. Og ikke mindst at være sammen med mine børn og børnebørn. Samt en sejltur med min kæreste.

Derfor er jeg socialdemokrat

Jeg har været tillidsrepræsentant og bestyrelsesmedlem i min fagforening i rigtig mange år. Det blev et helt naturligt valg for mig at melde mig ind i partiet. En del af livsnerven i partiet er at skabe lige muligheder, uanset social baggrund. De grundlæggende værdier er frihed lighed og solidaritet. Her føler jeg mig hjemme.

Lone Ravn
Mobil tlf.: 4022 5754
Mail adr. lora@haderslev.dk

 

 

rodrose hvidkant150