Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Fordi politik har min store interesse, hvilket jo også har medført, at jeg har været med siden 1994. Og man lader sig ikke vælge i så mange år, hvis ikke interessen er der.

Jeg vil gerne være med endnu engang. Blandt andet fordi jeg synes, det er vigtigt, at mit parti er godt repræsenteret geografisk over hele Haderslev Kommune.

I den forbindelse opfatter jeg det som min opgave at være repræsentant for den del af kommunen, jeg bor – Vojens. Eller rettere området, der var den gamle Vojens Kommune.

Man skal ikke se bort fra, at Haderslev er ”hovedstaden” i kommunen. Men jeg synes jo heller ikke, man skal glemme, at Vojens er kommunens næststørste by og at Gram også er en centerby, der kræver politisk opmærksomhed.

Mine tre mærkesager

Bosætning: Lige p.t. vil jeg meget gerne, at bosætningen i Vojens by må få fremme i Haderslev Byråd. Ikke mindst hvad angår det almene byggeri. Der er store ventelister i både Vojens Andels Boligforening (V.A.B.) og Boligforeningen af 1943.

Handicap og genoptræning: Det næste og måske endda det vigtigste for mig er, at vi langt om længe kan få et terapibassin, tilbygget til vores dejlige halområde. Terapibassinet vil komme til at ligge centralt i Haderslev Kommune. Der er stor mangel på et sådant bassin til blandt andet genoptræning.

Cykelsti-projekt: Cykelsti-projektet er min tredje mærkesag. Her ligger et flot og godt udarbejdet projekt, som Forum Vojens har fået udarbejdet. Det skulle vi gerne kunne gøre til virkelighed i de kommende år. Til glæde for alle og ikke mindst for børnefamilierne.

Det brænder jeg mest for

Ærlighed, og så synes jeg, at vi godt kunne bruge noget mere ordentlighed. Både hvad angår os, der deltager i den politiske proces. Men også politikere og borgere imellem.

Jeg tror, man skal passe på med at sætte penge højere end mennesker.
Her kunne man også tale om holdninger til, hvorvidt udlicitering netop fokuserer mere på penge end på mennesker.

Endelig vil jeg gerne det brede samarbejde i Haderslev Byråd.

FAKTA om

Finn Lykkeskov, 68 år, født i Bæk og opvokset i Jegerup og Vojens.
Familie: Gift med Annemarie siden 1977. To voksne sønner, Morten, gift med Lisbeth. Kim, gift med Mette. Morten har i mange år arbejdet som montør. Kim i en årrække som sportschef i SønderjydskE. I 2021 har brødrene oprettet firmaet KM Service og Montage Aps., som de driver sammen. Fem børnebørn.
Uddannelse: Uddannet teknisk assistent og derefter uddannet revisor i begyndelsen af 1970’erne.
Erhverv: Folkepensionist. Tidligere: Ansat i 30 år i skatteforvaltningen i Vojens og dernæst medarbejder i Borgerservice i Haderslev.
Lokalpolitik: Genopstiller. Medlem af kommunalbestyrelsen i Vojens og Haderslev 1994-2021. P. t. medlem af økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.
Tillidshverv: Næstformand i Vojens-Hallerne. Distriktsleder i Kræftens Bekæmpelse med ansvar for den store, årlige indsamling i Vojens Øst.
Fritidsinteresser: Familien, haven og stort set al form for sport.

Derfor er jeg socialdemokrat

Min far var fællestillidsmand på Bdr. Gram i mange år og i en årrække næstformand i lokalafdelingen af SID.

Derfor tror jeg, at jeg har det politiske tilhørsforhold med hjemmefra. Jeg er jo opvokset i et socialdemokratisk hjem, og det har jeg taget til mig. Her lærte jeg, at det var vigtigt at give mennesker en ordentlig behandling. Vel at mærke alle mennesker.

Finn Lykkeskov
Mobil tlf: 29 62 48 59
Mail: flyk@haderslev.dk

 

rodrose hvidkant150