Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Jeg er drevet af mine politiske ideer om, hvordan verden ideelt set bør være, og jeg ønsker at give mit lille bidrag til at rykke kommunen i den rigtige retning.

Jeg stiller op i Haderslev Kommune, fordi jeg er født og opvokset i den lille landsby Stepping med en nær tilknytning til Haderslev, som jeg nu bor i. Jeg ønsker den bedst mulige fremtid for kommunen og ser en række områder, der trænger til at blive løftet.

Jeg ønsker også at gøre en forskel i måden, jeg arbejder på som politiker ved at lytte til relevante parter, der vedrør et beslutningsområde og trække på den viden, som hverdagens faglige eksperter ligger inde med.

Selvom vi som politikere er valgt til at træffe beslutninger og ikke blot beslutte efter, hvad dem vi snakker med mener, så skylder vi borgerne at træffe de klogeste beslutninger. Det kan vi kun gøre, hvis vi lytter og inddrager interessenter.

Mine tre mærkesager

Klima og grøn omstilling: Haderslev mangler en overordnet strategi for klima, bæredygtighed og miljø. Vi mangler et seriøst bud på en langsigtet grøn omstilling og bevarelse af biodiversitet. Det bud vil jeg meget gerne være med til at give.

Attraktiv kommune: Forudsætningen for velfærd er et højt og stabilt skattegrundlag. Det fordrer mere bosætning, flere virksomheder og vækst i antal arbejdspladser.
De gode grunde til at flytte til Haderslev skal være disse:
Ledige job, attraktive muligheder for virksomheder, en innovativ kommune, et videregående uddannelsesmiljø og et spændende kultur- og fritidsmiljø. Vi skal især appellere til aldersgruppen 20-30 år, for at sikre fremtidig bosættelse.
Vi skal slå på Haderslevs unikke natur og historie. Det er naturen og historien, der gør vores kommune unik.
Men vi skal også huske Gram, Vojens, Sommersted og de andre lokalsamfund, som gode, trygge og billige bosteder, der er ideelle for nystiftede familier.

Tryghed: Haderslev skal være et trygt sted at være. Heldigvis opfører størstedelen af Haderslevs unge sig eksemplarisk. Dog skal vores helt unge skal ikke hænge på gadehjørner, hvor nogle i ly af natten kommer i unoder. Ligeledes skal grupperinger af lidt større unge ikke skabe utryghed i gaderne. Det er ikke kun en opgave for statens politi, men en opgave, vi som lokalsamfund må løfte.

Der skal være forældreopsyn og hvor det ikke er muligt, skal der suppleres med et stærkt natteravne-netværk og myndigheder, der informerer forældrene. Der skal være forenings- og fritidstilbud, så de unge kan bruge deres tid på meningsfulde sociale fællesskaber.
På det politiske plan vil jeg tale for, at Politiet får større kapacitet i nattetimerne, så de kan tage sig af de somme tider oversete opgaver som tyveri, gaderæs, ulovligt fyrværkeri og drengestreger.

Det brænder jeg mest for

Jeg brænder mest for den grønne omstilling, da denne er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil, når vi ser ud på lang sigt. Danmark har oplevet vækst og velstand i takt med den grønne omstilling og det mener jeg forsat vil være billedet, når vi skal lave grøn omstilling fremover. Vi kan kun være et attraktivt forbillede for andre lande, hvis vi viser, at det både kan lade sig gøre både at omstille sig og samtidig have et velfungerende og rigt samfund.
Vi bør gå i spidsen for en omstilling, der sikrer en bedre klima- og miljøstrategi, end det vi ser i kommunen i dag.
Haderslev Kommune har brug for langsigtet planlægning med konkrete tiltag. På klima-området drejer det sig f.eks. om følgende:

At kommunens indkøb skal være bæredygtige og klimavenlige.
At den kollektive trafik og kommunens biler skal være grønne,
At energiforbruget skal være grønt
At affaldshåndteringen skal være bæredygtig.

På biodiversitet handler det om at stoppe udledningen af spildevand og etablering samt bevarelse af grønne områder.

FAKTA om

Claus Anton Michaelsen Byg, 29 år, født og opvokset i Stepping. Bopæl: Haderslev
Familie: Single.
Uddannelse: Cand. mag i Historie og Medievidenskab fra Syddansk Universitet, 2019.
Erhverv: Praktikant hos Eurodan-Huse. Tidligere job: Landbrugsmedhjælper, opvasker, flaskedreng, laboratoriemedhjælper, industrirengøringsmedhjælper, skadedyrsbekæmper, arkivmedhjælper, faglig mentor, studenterpolitiker, beboerformand, kulturformidler-praktikant, museumsinspektør-praktikant og senest kommunikationsansvarlig hos Bryggeriet Fuglsang.
Lokalpolitik: Stiller op til Haderslev Kommunalbestyrelse for første gang. Medlem af bestyrelsen for Socialdemokratiet Haderslev.
Interesser: Fotografering - medlem af fotoklub. Lange vandreture, løb og ophold i naturen. Fitness. Litteratur. Historie og videnskab. Brætspil.

Derfor er jeg socialdemokrat

Jeg er socialdemokrat, fordi jeg lægger stor vægt på den oplyste demokratiske debat, hvor man gennem kvalificerende samtale lader det bedste argument vinde. Det betyder, at man lytter til hinanden og bakker op om de bedste løsninger og ikke blot afviser et godt tiltag for at fremme sine egne interesser. I den sammenhæng er jeg pragmatisk.

Jeg er socialdemokrat, fordi det er en forudsætning at tage ansvar for, at idealer kan omsættes til handling. Jeg går ikke ind for ekstremer til hverken den ene eller anden side, idet sandheden ofte er mere kompliceret og ligger et sted mellem yderpolerne. Enhver kan larme på sidelinjen, men vi er her for at føre politik ud i livet og må derfor trække i arbejdstøjet.

Ingen fødes som socialdemokrat. Jeg kan kun knytte mig til et parti, hvis det kan levere resultater, der lever op til mine holdninger. Så jeg havde holdninger på f. eks. velfærds- og skatteområdet, inden jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet.

Efter at have fulgt med i politik, siden jeg var 15 år, valgte jeg endelig at melde mig ind i Socialdemokratiet i 2019, fordi det slet og ret er det parti, som mine egne overbevisninger stemmer mest overens med.
Jo mere tid jeg bruger på at følge med i politik, jo mere bliver jeg bekræftet i, at jeg er socialdemokrat.


Claus Anton Michaelsen Byg
Tlf. 2048 7002
clausamb@outlook.com

rodrose hvidkant150