Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

En af mine venner sagde for mange år tilbage. Du har evnerne og engagementet, så det er nu, du skal gøre en forskel for andre og blive politisk aktiv. Og det er jeg ikke færdig med og bliver det nok aldrig.

Jeg synes, jeg har været med til at lave mange gode store og små beslutninger og vil rigtig gerne følge nogle af de meget vigtige til dørs.

Jeg har nogle ting, der betyder meget for mig, og som er større end bare mit eget og min families gode liv og føler en forpligtelse til at bidrage. Jeg vil gerne være med til at gøre det endnu bedre at bo i landdistrikterne og byerne, da det hænger sammen, og dermed gerne være med til at gøre Haderslev Kommune til et endnu bedre sted at bo.

Jeg vil gerne være med til, at alle børn og voksne i Haderslev Kommune får en chance i livet, så at uanset hvem du er, hvor du kommer fra, og hvad du har med i bagagen, så får du mulighed for at lykkes med dit liv, sådan som du gerne vil lykkes med det.

Social retfærdighed og lige muligheder for alle betyder vildt meget for mig.

Mine tre mærkesager

Det gode liv på landet med bosætning, natur, fællesskab: Jeg er født, opvokset og bor på landet. Det er jeg glad for, men har altid kæmpet for, at landsbyerne kunne udvikle sig. At de for eksempel har mulighed for at bygge nye huse indenfor den naturlige landsbys afgrænsning. Derfor har jeg også kæmpet for og været med til, at vi har fået et Landdistriktsudvalg, borgerbudgettering, landsbyforskønnelsesmidler, osv.

Mulighed for at alle børn og familier kan trives, lære og udvikle sig: Jeg kan ikke tåle uretfærdighed og især ikke, når det drejer sig om børn. Alle børn og familier bør have lige muligheder. Det har de som udgangspunkt ikke, men vi kan støtte og hjælpe dem, der har midlertidige og varige behov for hjælp og vi kan sørge for gode børnehaver, skoler, fritidstilbud osv. Og vi kan inddrage dem i alle beslutninger, da det er deres liv, der er det vigtigste!

Saglighed og ordentlighed i alle møder og beslutninger: Hver gang et barn eller en voksen borger møder en fra kommunen, så vil jeg ønske, at de oplever sig ordentligt behandlet, og at de tænker, hun har en høj faglighed og saglighed. Jeg kan regne med kvaliteten i det ’kommunen’ siger og gør. Man kan for eksempel godt acceptere et afslag, hvis det er sagligt begrundet, og man er blevet behandlet godt.

Det brænder jeg mest for

Det gode liv på landet, der også forudsætter gode velfungerende centerbyer og social retfærdighed

FAKTA om

Bo Morthorst Rasmussen, 58 år, født i Haderslev, bor Fjelstrup Nørrevej 34, Haderslev
Familie: Gift med Hanne, der har arbejdet i socialforvaltningen i Kolding i 30 år. Børn: Halvor, 25 år, læser til maskinmester og bor på kollegie i København. Drude, 25 år, læser statskundskab og bor på kollegie i København
Uddannelse: Bådebygger, cand. scient. pol og ph. d. i tværfagligt samarbejde i.f.t. udsatte børn og børnefamilier
Erhverv: Docent og leder af Forskningsprogrammet Socialt arbejde, socialpædagogik og Forvaltning på UC SYD
Lokalpolitik: Har været i Haderslev Byråd/kommunalbestyrelse i tre perioder i udvalgene Børn og familier, økonomi-udvalget, landdistrikts-udvalget, arbejdsmarkeds-udvalget og socialudvalget bl.a. som Socialudvalgsformand og næstformand for landdistriktsudvalget
Tillidshverv: Formand for HesbjergFonden, der er en fredsforskningsfond, hjælperytter i Team Baghjul.
Fritidsinteresser: Sejlads og bådebygning, natur og rejser med familien, kunst og kunsthåndværk

Derfor er jeg socialdemokrat

Efter at have været et år i USA som 15-16 årig kunne jeg se, at velfærdsstaten var et meget bedre sted at leve. Den og socialdemokratiet havde den rigtige blanding af lighed, frihed og retfærdighed.

Bo Morthorst Rasmussen
Mobil tlf: 4022 5285
Mail: bmra@ucsyd.dk

rodrose hvidkant150