Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

For at præge Haderslev Kommunes udvikling, som bosætnings- og erhvervskommune med et stort fokus på de historiske og kulturelle værdier, vi er kendt for.

For at sikre mangfoldighed indenfor alle områder – flere forskellige erhverv, butikker, uddannelsestilbud, kultur – og en bred sammensætning af borgere.

For at sikre en socialdemokratisk profil, hvor borgeren er i centrum.

Mine tre mærkesager

Bosætning og byudvikling: Flere borgere er et fundament for at skabe udvikling i Haderslev Kommune. Vi skal tiltrække forskellige borgere med kompetencer til erhvervslivet og kommunale arbejdspladser. Der skal arbejdes med byudvikling, hvor centerbyerne og landsbyerne muliggøre flere forskellige boligtyper. Vi skal arbejde strategisk med boligudviklingen.

Forsvarskommune: Haderslev Kommune er en forsvarskommune med placeringen af Fighterwing Skrydstrup og Slesvigske Fodregiment. Forsvarets historiske tilknytning til Sønderjylland skal sikres. Vi skal sikre, at erhvervslivet og detailhandlen kan understøtte forsvaret og soldaterne gennem bl.a. bosætning.
En ny veteranpolitik skal udformes, og de nødvendige ressourcer skal afsættes.

Kultur, kulturarv og turisme: Kultur og kulturarv definerer os som kommune. Et bredt udbud af tilbud indenfor for fritids- og kulturlivet i hele kommunen understøtter bosætning og turisme.
Haderslev Kommune som kulturarvskommune skal styrkes. Der skal arbejdes med bevarende helhedsplaner i bl.a. Haderslev og Gram.
Haderslev skal øge overnatningskapaciteten og derved understøtte turismen.

Det brænder jeg mest for

Inddragelse og lydhørhed overfor borgerne, når beslutninger skal tages i udvalg og byrådet.

Kommunens udvikling som en del af Sønderjylland og Trekantområdet.

FAKTA om

Bent Vedsted Rønne, 56 år, født i København, opvokset på Lolland, Bopæl: Kildevænget 9, Haderslev.
Familie: Gift med Jette, der er bibliotekar og eventkoordinator. Børn: Simon 22 år, der bor i Odense. Martin 19 år, der bliver student fra Haderslev Katedralskole til sommer. Han opstiller for SF.
Uddannelse: Cand. phil. i Folkloristik ved Københavns Universitet.
Erhverv: Arkiv- og museumschef for Historie Haderslev.
Lokalpolitik: Valgt første gang i 2018. Medlem af Udvalget for Plan og Miljø samt Voksenudvalget. Formand for Tilgængelighedsudvalget.
Fritidsinteresser: Fodbold: Følger SønderjyskE og Werder Bremen, kultur og historie.

Derfor er jeg socialdemokrat

Jeg har været medlem af Socialdemokratiet i mere end 10 år. Her tager den sociale og økonomiske politik hånd om velfærdssamfundet og sikrer de svageste borgere.

Som socialdemokrat søger jeg pragmatiske løsninger. Dette sikrer medindflydelse og samarbejde med andre.

Bent Vedsted Rønne
Mobil tlf: 23 66 33 86
Mail: bvro@haderslev.dk

rodrose hvidkant150