Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Derfor stiller jeg op

Jeg har ikke på ét eneste tidspunkt fortrudt, at jeg for otte år side gik ind i politik - tværtimod. Jeg stortrives med det politiske arbejde, jeg har det godt med at tage medansvar for det samfund, vi alle er en del af.

Siden jeg i 2016 blev gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe har målet været klart: Borgmesterposten og dermed det øverste ansvar for den politiske styring af Haderslev Kommune.

Gennem de seneste otte år har jeg gennem byrådsarbejdet og de tillidsposter, jeg har varetaget, opnået den erfaring, der skal til, for at stå i spidsen for kommunen. Jeg er ikke bange for at erkende de udfordringer, Haderslev kommune står overfor, og jeg har modet, viljen og indsigten, der skal til, for at løse dem.

Jeg er klar til at lægge trompeten på hylden og i stedet blæse til kamp for udvikling i Haderslev Kommune. Og når det kommer til det politiske arbejde, så er det, at ligesom i musikken, så opnår man de bedste politiske resultater, når man spiller sammen.

Mine tre mærkesager

Vækst og udvikling – fordi Haderslev Kommune har potentiale til langt mere, end vi har oplevet gennem de seneste otte år med borgerligt styre. Erhvervslivet skal have bedre udviklingsmuligheder, og vi skal i særlig grad hjælpe iværksættere. Vi skal have styrket bosætningen, både i byerne og på landet, sikret de unge bedre uddannelses- og jobmuligheder og styrket kultur-, idræts- og foreningslivet.

Kommunal økonomi – fordi det at have styr på den kommunale økonomi er hele forudsætningen for velfærd, vækst og udvikling. Langsigtede investeringer, en fornuftig gældsafvikling og en rationel drift skal skabe det økonomiske råderum, der kan sikre fremgang i hele kommunen.

Velfærd – fordi det er kernen i vores samfund. Vi skal tage hånd om hinanden og sikre, at ingen efterlades. Vi skal give alle børn den bedste start på livet, sikre dem uddannelse og en plads på arbejdsmarkedet. Vi skal give alle – unge som ældre – der har brug for hjælp, den rette, værdige omsorg.

HR siddende ny

Det brænder jeg mest for

Jeg brænder for ledelse og samarbejde. Personligt arbejder jeg engageret og målrettet. Tillid, tryghed og vilje til samarbejde er nøgleord.

Jeg ved, at de mest holdbare løsninger skabes gennem et bredt samarbejde og jeg ved, de rigtige, langsigtede løsninger kræver vedholdenhed.

Jeg lytter og evner at bringe folk sammen. Jeg trives godt for bordenden og tager gerne ansvar.

FAKTA om Henrik Rønnow

57 år, født og opvokset i Vejle. Bopæl: Søvejen 9, Vedbøl, Vojens.

Familie: Gift med Glennie, sundhedsplejerske i Sønderborg Kommune. Tre børn: Jacob, 22 år, ansat på et landbrug ved Grindsted. Tvillingerne Rasmus og Frederik, 19 år, der går i 3. g på Haderslev Katedralskole.

Uddannelse: Student fra Rosborg Gymnasium i Vejle. Uddannet trompetist og musikpædagog ved Det Jyske Musikkonservatorium i Århus.

Erhverv: Siden 1989 ansat som trompetist ved Slesvigske Musikkorps.

Lokalpolitik: Medlem af byrådet siden 2014.
Tidligere: Medlem af Voksenudvalget og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse.
Nu: 2. viceborgmester, formand for Udvalget for Børn og Familier, medlem af Økonomiudvalget samt gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.

Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Teatret Møllen samt Det Blå Gymnasium i Haderslev. Medlem af Advokatnævnet, KKR og KL’s Repræsentantskab

Fritidsinteresser: Mine får, cykling og familien

Derfor er jeg socialdemokrat

Som barn var jeg optaget af, at ikke alle mine kammerater voksede op i samme trygge rammer som mig, og at de ikke alle havde de samme muligheder. Og da jeg som voksen mødte mig kone, og vi sammen blev forældre, styrkede det min overbevisning om, hvorfor jeg var og fortsat er socialdemokrat.

Det handler om fællesskab og ansvarlighed. Det handler om at sikre, at alle får lige muligheder, uanset hvem man er, og hvad man kommer af.

Det handler om at løfte i flok, hjælpe dem, der har behov for det, men samtidigt give den enkelte frihed.
Vi skal tage hånd om hinanden og sikre, at ingen efterlades.

Alle skal have del i mulighederne.

Henrik Rønnow
Mail: ronn@haderslev.dk
Tlf.: 20 22 05 77

 

rodrose hvidkant150