Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Mål for 2022

Mine mål for det næste år er klare. Vi skal vedtage den mest ambitiøse regulering af onlineplatforme i EU’s historie. Jeg er Europa-Parlamentets chefforhandler på en lovgivningspakke, som skal sikre, at techgiganterne tager det ansvar der følger med deres rolle i samfundet. Det betyder blandt andet, at de skal tage ulovligt indhold ned hurtigere, udarbejde og offentliggøre risikovurderinger af ændringer i algoritmer og at sider som Wish og Amazon skal leve op til EU’s krav til produktsikkerhed. Der er nok at tage fat på i 2022.

For et bedre EU
Jeg er tilhænger af EU. Det har været en historisk løsning på at skabe fred i Europa. Det har også været en stor fordel for Danmark og de europæiske lande, at vi har det indre marked. Men EU skal fokusere på at løse grænseoverskridende problemer og ikke blande sig i alt. Nogle opgaver klarer medlemslandene bedre. Jeg er for et bedre EU, der tager sig af at løse problemer. EU skal ikke nødvendigvis være større.

Bedre forbrugerbeskyttelse for alle
På EU’s indre marked er det os forbrugere, der er de små. I hvert fald over for virksomhederne. Mange af dem vil gerne behandle forbrugerne godt, men det gælder desværre ikke alle. Derfor har vi brug for at være beskyttet af regler mod for eksempel snyd, farlige og sundhedsskadelige produkter, urimelig behandling og andet. Jeg stiller mig altid på forbrugernes side.

Sammen for et grønnere Europa
På miljø- og klimaområdet kæmper jeg for at sikre, at vores kommende generationer overtager en planet, som ikke er nedslidt, udpint og forurenet, og at vi ikke efterlader dem ødelagt natur og for store konsekvenser af klimaforandringerne. Miljø- og klimaområdet er et af de områder, hvor der er hårdt brug for, at vi står sammen over hele kloden, og her er EU en meget vigtig aktør.

 
 
 
 

rodrose hvidkant150