Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Det er vigtigt, at vi skaber et image som en grøn kommune. Dels gennem konkrete grønne investeringer, dels ved at kunne tilbyde grønne oplevelser. Til glæde og inspiration for egne, men også andre borgere.

Haderslev Kommune skal investere grønt på en række parametre. Det gælder kommunale indkøb, vækst, erhverv og arbejdspladser. Men også med en klimavenlig bygningsmasse, kommunalt såvel som i erhverv og hos private.

Generelt er vi ikke tilhængere af konsulenter i den kommunale administration. Men her vil det give mening med konsulentbistand for at sikre, at både nybygninger og renoveringer bliver klimarigtige.