Asocialdemokratiet logo120pix
Home 128fb 128

Socialdemokratiet ønsker at inddrage de pårørende i arbejdet med at skabe en ny kultur. Tilsvarende skal medarbejderne på banen, og sammen skal vi sætte nye standarder for den gode pleje gennem inddragelse af pårørende.

De pårørende besidder en viden og en indsigt, som kan være guld værd. Men mange pårørende fortæller om pressede medarbejdere og om en kultur, hvor de som pårørende virker som statister og nogle, der bare er til besvær.

Pårørende til en syg, en dement eller en hjerneskadet står ofte midt i orkanens øje. På den ene side føler den pårørende et kolossalt ansvar. På den anden side er det magtesløshed og frustration, der ofte tynger den pårørende.

Det gælder uanset, om der er tale om pårørende til plejehjemsbeboere eller pårørende til mennesker - ældre eller yngre - der har behov for pleje i eget hjem.

Det er en situation, som vi i Socialdemokratiet vil gøre noget ved. For der er behov for et markant skifte i den måde, vi behandler og inddrager de pårørende på. Et kursskifte, der både kræver omstillinger i det politiske system, i den kommunale administration, på det enkelte plejecenter og i hjemmeplejen.

I virkeligheden ønsker de pårørende oftest at blive set som en ressource, der kan bidrage med nyttig viden, som sikrer den rette pleje og omsorg for den enkelte borger.

Derfor skal vi hjælpe både dem, de ældre og plejepersonalet, selvom inddragelse af de pårørende vil kræve både tid og ressourcer. I første omgang. Men i sidste ende er det en god investering at give de pårørende en stemme. For alle parter.